Wat doen wij?

Inclusief onderwijs, toegankelijkheid en ruimte voor diversiteit zijn geen keuzes meer. Sinds het VN-verdrag in Nederland van kracht is moet elke onderwijsinstelling hiermee aan de slag, van beleid tot praktische oplossingen. ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo hierbij.

Jarenlange expertise en ervaring

Al meer dan 75 jaar zetten wij ons in voor leren zonder belemmering. We helpen je organisatie om

Samenwerking

ECIO werkt samen met diverse regionale partners, studentenorganisaties, belangenverenigingen en bedrijven. Internationaal is ECIO partner in het netwerk LINK (Learning Inclusively Network + Know-how). Samen, met partners uit Europa en daarbuiten, streven we naar kwaliteitsverbetering van de dienstverlening voor studenten met een beperking uit het hoger onderwijs.

Het uitvoeren van de beleidsscan heeft onze gedachten aangescherpt. De gesprekken die ECIO op basis van de scan voerde onze medewerkers en studenten zorgden dat we het onderwerp ‘studeren met een beperking’ opnieuw op de bestuurlijke agenda hebben gezet.

Paul van der Wijk, Hanzehogeschool

Inclusief onderwijs en studentenwelzijn

Studenten kunnen belemmeringen ervaren tijdens hun studie. Door bijvoorbeeld fysieke beperkingen, psychische klachten, chronische ziekte, zwangerschap/jong ouderschap, mantelzorg of gendertransitie.

We helpen je bij vragen rondom bijvoorbeeld toegankelijkheid van onderwijs, informatievoorziening en het sociale klimaat. Allemaal factoren die van invloed zijn op het welzijn van studenten.

Advies en hulp op maat

Met onze beleidsscan kunnen we adviseren en ondersteunen bij de voorbereiding op een instellingsaccreditatie. We kunnen je helpen bij het verbeteren van de informatievoorziening aan studenten. We adviseren over het verbeteren van toetsing en examinering, en bieden advies en hulpmiddelen voor flexibilisering en maatwerk. Je kunt ook bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij de professionalisering van docenten en andere medewerkers, of voor tips voor betere aansluiting op stage of werk.

Optimale condities en flexibiliteit van het onderwijs

Wij helpen je om samen optimale condities en flexibiliteit in de hele onderwijsorganisatie te realiseren. Zo ontstaan oplossingen die niet alleen de individuele student met een ondersteuningsvraag helpen, maar tegelijkertijd voor àlle studenten belemmeringen wegnemen. Zodat iedereen kan leren. Zonder belemmeringen.

VN verdrag: hoe borg je dat in je onderwijsorganisatie?

Het VN-verdrag over de rechten van personen met een functiebeperking is sinds 14 juli 2016 in Nederland van kracht. Voor alle onderwijsinstellingen in Nederland geldt daardoor dat zij verplicht zijn om inclusie van studenten met een beperking actief te bevorderen. ECIO adviseert en ondersteunt onderwijsorganisaties die werk gaan maken van het VN-verdrag.