Wat doen wij?

Inclusief onderwijs, toegankelijkheid en ruimte voor diversiteit zijn geen keuzes meer. Sinds het VN-verdrag in Nederland van kracht is moet elke onderwijsinstelling hiermee aan de slag, van beleid tot praktische oplossingen. ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo hierbij.

Jarenlange expertise en ervaring

Al meer dan 75 jaar zetten wij ons in voor leren zonder belemmering. We helpen je organisatie om

Dienstverlening ECIO

Samenwerking

ECIO werkt samen met diverse regionale partners, studentenorganisaties, belangenverenigingen en bedrijven. Internationaal is ECIO partner in het netwerk LINK (Learning Inclusively Network + Know-how). Samen, met partners uit Europa en daarbuiten, streven we naar kwaliteitsverbetering van de dienstverlening voor studenten met een beperking uit het hoger onderwijs. Bekijk de impressievideo van het internationale congres in 2018, dat ECIO samen met Nederlandse hogeronderwijsinstellingen en het LINK-netwerk organiseerde.

Het uitvoeren van de beleidsscan heeft onze gedachten aangescherpt. De gesprekken die ECIO op basis van de scan voerde onze medewerkers en studenten zorgden dat we het onderwerp ‘studeren met een beperking’ opnieuw op de bestuurlijke agenda hebben gezet.

Paul van der Wijk, Hanzehogeschool

Focusgroepen

Wat doen wij

 

 

 

Toelichting

Studeren met een functiebeperking (oranje)

De activiteiten zijn gericht op het bevorderen van de toegankelijkheid van het onderwijs voor studenten met een functiebeperking, chronisch ziekte of psychische klachten.

Studeren met een ondersteuningsvraag (groen)

Activiteiten voor studenten met een ondersteuningsvraag; een uitbreiding van de doelgroep. De activiteiten van groen en oranje zijn nauw met elkaar verweven.

Studentenwelzijn (blauw)

ECIO heeft een aanjaagfunctie op het thema Studentenwelzijn. De activiteiten die hiervoor uitgevoerd worden, verschillen wezenlijk van de andere activiteiten.