Hoe borg je de afspraken van het VN-verdrag in je onderwijsorganisatie?

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is op 14 juli 2016 in Nederland in werking getreden. Het doel van het verdrag is om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Het verdrag bepaalt dat mensen met een beperking op het gebied van wonen, onderwijs, vervoer, werk en een aantal andere terreinen gelijke rechten moeten krijgen en gaat uit van inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie. ECIO biedt ondersteuning aan instellingen die werk willen maken van het VN-verdrag. Onderwijsinstellingen die de intentieverklaring VN-verdrag ondertekenen, kunnen deelnemen aan de landelijke werkgroep VN-verdrag.

Intentieverklaring VN-verdrag

In 2017 heeft ECIO (toen nog Expertisecentrum handicap + studie) in samenwerking met de Universiteit Leiden, NHL Stenden Hogeschool en de Vrije Universiteit Amsterdam en het Landelijk programmabureau voor het VN-verdrag een intentieverklaring opgesteld waarin een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen zijn opgenomen voor de implementatie van het VN-verdrag.

Onderwijsinstellingen die de intentieverklaring al hebben ondertekend:

 • Universiteit Leiden (2018)
 • NHL Stenden Hogeschool (2018)
 • Vrije Universiteit Amsterdam (2018)
 • Hanzehogeschool (2018)
 • Hogeschool Utrecht (2018)
 • Universiteit Utrecht (2018)
 • Universiteit van Amsterdam (2018)
 • Technische Universiteit Delft (2018)
 • Fontys Hogescholen (2019)
 • Tilburg University (2019)
 • Erasmus Universiteit Rotterdam (2019)
 • Hogeschool Windesheim (2019)

Landelijke Werkgroep VN-verdrag

Vertegenwoordigers van de betrokken onderwijsinstellingen werken samen aan toegankelijker en inclusiever hoger onderwijs. In de werkgroep worden verschillende thema’s besproken en er worden activiteiten georganiseerd ter ondersteuning van het uitvoeren van acties binnen de eigen instelling die bijdragen aan het behalen van de geformuleerde doelstellingen. ECIO faciliteert en ondersteunt de werkgroep. De werkgroep komt drie keer per jaar een dag bijeen.

Meer informatie en/of deelname?

Wil je meer informatie en/of heb je interesse om de intentieverklaring ook te ondertekenen en deel te nemen aan de werkgroep?

Neem contact op voor meer informatie

Gerelateerde items

Terugblik bijeenkomst Werkgroep VN-verdrag | 4 juni 2020

Windesheim tekent de intentieverklaring VN-verdrag

Zwaan kleef aan!