Wordt individuele studietoeslag toegekend als de aanvrager een Wajong studieregeling heeft?

Studenten met een Wajong studieregeling (Nieuwe Wajong) kunnen niet tevens een individuele studietoeslag krijgen. Deze studieregeling wordt namelijk gezien als een voorliggende voorziening. Op grond van artikel 15 lid 1 van de Participatiewet kan iemand geen individuele studietoeslag krijgen als er beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening.