Wie bepaalt het recht op aanpassingen?

De examencommissie van een opleiding bepaalt wie er recht heeft op bepaalde aanpassingen. De student moet zelf, met de studentendecaan, een aanvraag indienen bij de examencommissie voor de aanpassingen die hij nodig heeft. 
Soms hoeft er geen verzoek naar de examencommissie omdat bepaalde aanpassingen al gestandaardiseerd zijn binnen de onderwijsinstelling zoals bijvoorbeeld een half uur extra tentamentijd.