Welke functiebeperking zorgt voor de meeste belemmeringen tijdens de studie?

Dit verschilt per studie en per student. Als de student veel belemmeringen heeft bij dingen die juist gevraagd worden in de opleidingscompetenties, moeite heeft met de gekozen onderwijsvormen of het gebouw en/of literatuur voor hem ontoegankelijk zijn, kan een, op het eerste gezicht, weinig ernstige beperking toch heel belemmerend zijn. Onzichtbare beperkingen zoals bijvoorbeeld chronische ziekten, autisme, dyslexie en AD(H)D kunnen meer problemen in de studievoortgang geven dan zichtbare beperkingen zoals een ernstige motorische handicap.