Welke financiële mogelijkheden zijn er voor studenten met een functiebeperking?

Zie voor een overzicht van alle mogelijkheden onze flyer.