Welke aandoeningen vallen onder het begrip ‘functiebeperking’?

Onder een functiebeperking en chronische ziekte verstaan we elke lichamelijke, zintuiglijke of ander functiestoornis die de studievoortgang vertraagt. Dit kunnen visuele, auditieve en motorische handicaps zijn, stoornissen in taal (dyslexie), rekenen (dyscalculie), informatieverwerking (autisme), aandacht (AD(H)D, spraak, uithoudingsvermogen, geheugen/concentratievermogen en orgaanfuncties, maar ook fobieën, depressies, epilepsie, reuma, M.E., chronische RSI en zware migraine (Bron: Ministerie OCW 2010). ECIO concentreert zich op de belemmeringen in het studieproces die veroorzaakt worden door de functiebeperking.