Wat zijn webrichtlijnen?

Webrichtlijnen zijn een, door de overheid vastgestelde, set van richtlijnen waaraan digitale informatie en diensten moeten voldoen om zichzelf digitaal toegankelijk te mogen noemen. De webrichtlijnen zijn verdeeld in drie niveaus: A, AA en AAA en gebaseerd op de internationale toegankelijkheidsstandaarden van de W3C WCAG-normen. De richtlijnen hebben te maken met de ontwikkeling, het ontwerp, de bouw, de vormgeving, de inhoud en het onderhoud van digitale informatie.