Wat zijn voorbeelden van aanpassingen?

Denk aan extra tentamentijd, meer begeleiding, een flexibel rooster, een aangepast tentamen of gebruik van hulpmiddelen. Dit zijn een aantal voorbeelden. Samen met de student kan worden gekeken naar welke aanpassingen doeltreffend zijn.