Wat is het levenlanglerenkrediet?

Vanaf 1 september 2017 geldt het levenlanglerenkrediet ook voor het hoger onderwijs. Dit krediet kan worden gebruikt voor een wettelijk erkende opleiding in het hoger onderwijs of een beroepsopleidende leerweg in het mbo. Per jaar kan maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld worden geleend.