Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid betekent toegankelijkheid van digitale informatie en diensten. Websites, digitale leeromgevingen en studie-informatiesystemen uit het hoger onderwijs vallen hieronder. Deze zijn digitaal toegankelijk als personen met een functiebeperking ze even effectief kunnen gebruiken als personen zonder functiebeperking. Bij functiebeperkingen gaat het overigens niet alleen om visuele of motorische beperkingen, waardoor het lastig is om een computer te bedienen, maar ook om cognitieve en psychische beperkingen (bijvoorbeeld autisme, ADHD of faalangst) waardoor het lastiger om de inhoud van een website te begrijpen.