Wat betekent een jaar extra studiefinanciering als de student onder het nieuwe leenstelsel valt?

Als een student onder het nieuwe stelsel valt, is er bij studievertraging als gevolg van bijzondere omstandigheden nog steeds de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor 12 maanden extra beurs. Dit wordt toegekend in de vorm een jaar extra studentenreisproduct en eventueel aanvullende beurs.