Waarom moeten websites voldoen aan de webrichtlijnen?

Overheidswebsites zijn verplicht om te voldoen aan de webrichtlijnen. Omdat zij een publieke functie vervullen moeten zij toegankelijk zijn voor iedereen met een beperking. Hieronder vallen ook Nederlanders die Nederlands als tweede taal hebben en mensen met een verstandelijke handicap.
Hogescholen en universiteiten zijn verplicht toegankelijk en studeerbaar onderwijs aan te bieden, ook voor studenten met een functiebeperking. Sinds 1 januari 2011 is dit opgenomen in de accreditatie. Deze baseert zich bij het doen van de instellingstoets op het rapport ‘Meer Mogelijk Maken’. Hierin staat, onder andere, dat websites in het hoger onderwijs uiteindelijk moeten gaan voldoen aan de webrichtlijnen. Digitale leeromgevingen en student-informatiesystemen moeten uiteindelijk voldoen aan de WCAG-norm.