Op welke aanpassingen heeft een student tijdens zijn studie recht?

Het recht op aanpassingen is vastgelegd in de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGB). Deze wet schrijft voor dat de hogeschool of universiteit geen onderscheid mag maken tussen studenten met en zonder functiebeperking bij:

  • de toegang tot het onderwijs
  • het aanbieden van onderwijs
  • het afnemen van toetsen
  • het afsluiten van onderwijs

De wet geeft geen lijst van mogelijke aanpassingen maar geeft aan dat een student recht heeft op voorzieningen die doeltreffend zijn voor de student om zijn/haar studie succesvol te doorlopen. Deze voorzieningen mogen geen onevenredige belasting vormen voor de onderwijsinstelling.