Moet (in de sollicitatiebrief) melding worden gemaakt van het hebben van een beperking?

Het is niet verplicht om een functiebeperking te melden. In veel gevallen is het voor studenten wel verstandig om hun beperking te melden. De student kan dan, eventueel met begeleiding van een stagebegeleider, uitleggen wat zijn beperking inhoudt en welke belemmeringen hij tijdens de stage kan ondervinden.

Ook tijdens de sollicitatieprocedure is het niet verplicht om melding te maken van een functiebeperking. Het is een optie om dit pas later in de procedure alsnog te doen: bijvoorbeeld niet in de brief, maar wel in het eerste of tweede gesprek.