Kunnen studiepunten vervallen?

Studiepunten kunnen niet zomaar komen te vervallen. Alleen als er sprake is van sterk verouderde kennis/vaardigheden is dit mogelijk.