Kan iemand met een Nieuwe Wajong-uitkering die gaat studeren ervoor kiezen géén studiefinanciering aan te vragen?

De hoogte van de nieuwe Wajong-uitkering bestaat uit 75% van het Wettelijk Minimum Loon (WML). Als iemand met een nieuwe Wajong-uitkering gaat studeren en recht heeft op studiefinanciering, wordt de uitkering verlaagd naar 25% van het WML. Het gaat hierbij om recht hebben op studiefinanciering. Iemand kan er dus niet voor kiezen om geen studiefinanciering aan te vragen om deze verlaging te voorkomen. Om 75% van het WML te behouden, verlangt het UWV een afwijzingsbrief van de DUO.