Is een stage verplicht?

Een stage kan opgenomen zijn in het onderwijsprogramma van een opleiding. Door middel van de stage behaalt de student bepaalde competenties. Een stage kan daarom niet zomaar geschrapt worden. Studenten die, vanwege belemmeringen door bijvoorbeeld een functiebeperking, geen reguliere stage of helemaal geen stage kunnen lopen, kunnen via de examencommissie een aanpassing/alternatief aanvragen waarmee ze dezelfde competenties kunnen en moeten verwerven en aantonen. De studentendecaan kan de student begeleiden bij deze aanvraag. De examencommissie beslist uiteindelijk over de aanvraag. Hierbij is het van belang dat de kwaliteit geborgd blijft, de aanpassing doeltreffend is en geen onevenredige belasting vormt voor de instelling.