Is een stage verplicht?

Een stage kan opgenomen zijn in het onderwijsprogramma van een opleiding. Door middel van de stage behaalt de student bepaalde competenties. Een stage kan daarom niet zomaar geschrapt worden. Studenten die geen reguliere stage kunnen doen of helemaal geen stage kunnen lopen, kunnen via de examencommissie een alternatieve opdracht aanvragen, waarmee ze dezelfde competenties kunnen verwerven en aantonen. De studentendecaan kan hen begeleiden bij deze aanvraag.