Is de website en de ELO van mijn hogeschool of universiteit toegankelijk?

Uit onderzoek uit 2010 (De toegankelijkheid van het hoger onderwijs, Stichting Accessibility) blijkt dat toentertijd nog geen van de websites in het hoger onderwijs aan het laagste toegankelijkheidsniveau voldeed. Inmiddels zijn er een aantal hogescholen en universiteiten die hun digitale toegankelijkheid verbeteren en voldoen aan het waarmerk drempelvrij (vergelijkbaar met webrichtlijnen niveau A).
De digitale toegankelijkheid van elektronische leeromgevingen is in hetzelfde onderzoek beoordeeld. Geen van de ELO’s voldeed aan de richtlijnen. Een aantal hogescholen en universiteiten startten in 2012 een project om de toegankelijkheid van hun ELO te verbeteren. Dit is een ingewikkelder probleem, omdat er zoveel mensen content leveren voor een digitale leeromgeving.