Hoeveel extra tijd bij tentamen is gangbaar?

Extra tijd tijdens tentamens valt ook onder het begrip ‘doeltreffende aanpassing’. Belangrijk bij aanpassingen omtrent tentamens, is dat de exameneisen blijven gewaarborgd. Is tijd dus onderdeel van de competenties die worden getoetst (en moet de student dus aantonen dat je iets binnen een bepaalde tijd kan), kan de student geen extra tijd krijgen. Als dat niet het geval is, is het in principe wel mogelijk. Hoeveel extra tijd de student krijgt, is afhankelijk van de faculteit/opleiding, dit is niet wettelijk vastgelegd. In de praktijk krijgen studenten vaak 30 minuten extra per tentamen of 33% extra.