Hoe worden bijzondere voorzieningen bij DUO aangevraagd?

Bij DUO kunnen verschillende voorzieningen worden aangevraagd. Denk aan:

  • verlenging van de prestatiebeurs
  • Verlenging van de diplomatermijn
  • omzetting van de prestatiebeurs (alleen bij structurele bijzondere omstandigheden)
  • nieuwe aanspraak op studiefinanciering

De aanvraag moet bij DUO worden gedaan, door middel van het formulier ‘Verzoek voorziening hoger onderwijs’. De student moet hiervoor bij zijn studentendecaan of studieadviseur zijn. De studentendecaan beoordeelt of het verzoek kan worden ingediend bij DUO. DUO controleert vervolgens of:

  • het verzoek is ondertekend door de studentendecaan
  • het verzoek is ondertekend door de student
  • er een door de arts ondertekend formulier ‘Medische informatie’ of een
  • door een orthopedagoog ondertekende dyslexieverklaring bij het verzoek zit, indien van toepassing.