Heeft een betaalde stage invloed op de hoogte van een Wajong uitkering?

Dat hangt af van welke Wajong er sprake is. Als er sprake is van de Wajong studieregeling mag de student betaald stage lopen (of werken), maar kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering. Verdient de student meer dan 25% van het minimum(jeugd)loon? Dan heeft dit gevolgen voor de uitkering. Studenten met een Wajong uitkering moet hun inkomsten altijd doorgeven aan het UWV.