Veelgestelde vragen – Stage en werk

Een stage kan opgenomen zijn in het onderwijsprogramma van een opleiding. Door middel van de stage behaalt de student bepaalde competenties. Een stage kan daarom niet zomaar geschrapt worden. Studenten die, vanwege belemmeringen door bijvoorbeeld een functiebeperking, geen reguliere stage kunnen doen of helemaal geen stage kunnen lopen, kunnen via de examencommissie een aanpassing/alternatief aanvragen waarmee ze dezelfde competenties kunnen en moeten verwerven en aantonen. De studentendecaan kan begeleiden bij deze aanvraag. De examencommissie beslist uiteindelijk over de aanvraag. Hierbij is het van belang dat de kwaliteit geborgd blijft, de aanpassing doeltreffend is en geen onevenredige belasting vormt voor de instelling.

Bekijk volledige pagina

Het is niet verplicht om een functiebeperking te melden. In veel gevallen is het voor studenten wel verstandig om hun beperking te melden. De student kan dan, eventueel met begeleiding van een stagebegeleider, uitleggen wat zijn beperking inhoudt en welke belemmeringen hij tijdens de stage kan ondervinden.

Ook tijdens de sollicitatieprocedure is het niet verplicht om melding te maken van een functiebeperking. Het is een optie om dit pas later in de procedure alsnog te doen: bijvoorbeeld niet in de brief, maar wel in het eerste of tweede gesprek.

Bekijk volledige pagina

Als een student niet in staat is om het voorgeschreven aantal stage-uren per week te werken, kunnen minder uren per week werken en stage over een langere periode een oplossing bieden. Ook valt te denken aan minder stage-uren met daarnaast een alternatieve opdracht. Uitgangspunt daarbij moet het leerdoel van de stage zijn en de te verwerven competenties; kan het ook in kortere tijd en/of gedeeltelijk in een ander vorm?

Bekijk volledige pagina

Het UWV kan aanpassingen verstrekken of vergoeden. De werkgever kan een vergoeding aanvragen bij het UWV voor gemaakte aanpassingen op de werkplek of bedrijf. Ook kan de werknemer/stagiair zelf voorzieningen aanvragen bij het UWV. Het is belangrijk om geruime tijd voor aanvang van de stage of werk contact op te nemen met de betrokken instanties voor het aanvragen van voorzieningen. Ook is het verstandig niet eerst zelf hulpmiddelen aan te schaffen, maar eerst een aanvraag in te dienen. Het UWV vergoed namelijk niet alles, en schaft sommige hulpmiddelen zelf aan.

Bekijk volledige pagina

Omdat de stage onderdeel is van het onderwijsprogramma, moet de hogeschool of universiteit een stageplaats faciliteren. Vaak gebeurt dit pas nadat de student eerst zelf heeft gezocht naar een stageplaats en op initiatief van de student.

Bekijk volledige pagina

Dat hangt af van welke Wajong er sprake is. Als er sprake is van de Wajong studieregeling mag de student betaald stage lopen (of werken), maar kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering. Verdient de student meer dan 25% van het minimum(jeugd)loon? Dan heeft dit gevolgen voor de uitkering. Studenten met een Wajong uitkering moet hun inkomsten altijd doorgeven aan het UWV.

Bekijk volledige pagina

Het UWV, re-integratiebureaus en bemiddelingsbureaus kunnen afgestudeerde studenten met een functiebeperking helpen bij het vinden van werk. ECIO heeft er een aantal op een rijtje gezet. Klik hier voor de lijst.

Bekijk volledige pagina