Begeleiding van studenten+

Begeleiding van studenten+ (student met een functiebeperking of chronische ziekte) gaat uit van hun talenten en richt zich op het wegnemen van obstakels en het ondersteunen van studenten+ bij hun studie. Het gaat uiteindelijk om hun studiesucces. Een goede begeleiding kan dat succes vergroten.

Goede begeleiding kun je bereiken door aandacht te geven aan vijf aspecten (Advies commissie Maatstaf, 2010):

  1. deskundigheid
  2. netwerk onderhouden
  3. actief benaderen
  4. vaste begeleiders
  5. begeleidingsovereenkomst.

Per aspect vind je een korte beschrijving, tips en voorbeelden van hoe andere instellingen deze begeleiding vormgeven. Begeleiders zijn onderwijsprofessionals die een begeleidende rol hebben in het studieproces van de student+, bijvoorbeeld een studentendecaan, studieloopbaanbegeleider, studieadviseur, docent of een medestudent.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op

Gerelateerde items

Dwarsverbinden | regionale ketenaanpak voor duurzame arbeidsparticipatie

Terugblik | Landelijke bijeenkomst onderwijs-arbeidsmarkt Van de sprong een brug maken’ – 22 september 2020

Week van de loopbaan | inclusieve overstap naar de arbeidsmarkt