De ontwikkeling van een inclusief studieklimaat

Studenten met een extra ondersteuningsvraag kunnen belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. Ook financiële zorgen en het sociale klimaat kunnen van invloed zijn op het welzijn van studenten. Elke student heeft recht op de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding om succesvol een studie te kunnen starten, te volgen en af te ronden. Dit  vraagt om aanpassingen van onderwijsprofessionals, de inrichting van het onderwijs, gebouwen en voorzieningen. ECIO ondersteunt hierbij. Bijvoorbeeld met advies op maat, het faciliteren van netwerken, trainingen, onderzoek en het delen van handreikingen.

Advies op maat

Landelijke werkgroep Studentenwelzijn

De werkgroep is in 2018 door het ministerie van OCW ingesteld. ECIO werkt hierin samen met onderwijsprofessionals van OCW, VSNU, Vereniging Hogescholen, Universiteit voor Humanistiek, LSVb en ISO. De werkgroep, waarvan ECIO voorzitter is, richt zich op de implementatie van de  Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn binnen het hoger onderwijs. De werkgroep komt zes keer per jaar bijeen. Het actieplan studentenwelzijn, opgesteld in 2018 door netwerkpartners Studentenwelzijn, was aanleiding tot de landelijke werkgroep Studentenwelzijn en het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn.

Lees/bekijk ook:

Landelijk Netwerk Studentenwelzijn ho

ECIO organiseert en faciliteert het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn ho, samen met onderwijsprofessionals uit het veld en studenten. Een netwerk voor uitwisseling van ervaringen en het delen van kennis, goede praktijken en knelpunten.

Lees/bekijk ook:

Initiatieven van onderwijsinstellingen ten tijde van de coronacrisis

Een overzicht van goede voorbeelden die bijdragen aan studentenwelzijn ten tijde van het coronavirus. De voorbeelden zijn voor studenten en/of professionals in het hoger onderwijs.

Beleidsdocumenten

Richtlijnen/aandachtspunten

 • Studiekeuze: informatie voor studenten voor in tijden van corona (studiekeuze123)
 • Factsheet: Studentenwelzijn in coronatijd: aandachtspunten en practices van hogescholen  (VH-netwerk Studentenwelzijn)
 • Factsheet: informatie rondom beleid en implementatie studentenwelzijn (Vereniging hogescholen)
 • Richtlijnen van het Diversity Office van de Universiteit Leiden voor toegankelijk digitaal onderwijs ten tijde van de coronacrisis
 • Informatie voor studenten: start studiejaar aankomende studenten, studeren op afstand | docenten: digitaal onderwijs en thuiswerken (Hogeschool van Amsterdam)

Tips

Initiatieven

 • Handige Apps voor studiesucces (Hanzehogeschool Groningen)
 • Crowdfundingscampagne, georganiseerd door Alumni van de Universiteit Utrecht: ‘Are you OK out there?’ met handvatten en initiatieven om het welzijn van studenten te verbeteren
 • Moodpep voor studenten voor verbondenheid en studiestimulans (Universiteit van Leiden)
 • Community Radio brengt de TU/e-gemeenschap samen met de TU/e (Technische Universiteit Eindhoven)
 • Digitale zomerscriptiegroepen waar studenten samen met andere studenten werken aan hun scriptie: begeleiding, structuur, tips voor beter, sneller en geconcentreerder werken. (Universiteit Utrecht)
 • Wellbeing week met activiteiten voor studenten voor een betere balans tussen studie en ontspanning (Universiteit Utrecht)
 • Virtuele campus om studenten en personeel een gevoel van gemeenschap te bieden tijdens de coronacrisis (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Ochtendritueel voor studenten: gezellig én stok achter de deur (Hogeschool Rotterdam)
 • Student coaching voor ondersteuning voor onderwijsprofessionals gericht op studentenwelzijn, zoals inspiratie, tools, voorbeelden enzovoort (Fontys)

Onderzoeken

 • Onderzoeksresultaten welbevinden studenten en medewerkers van Radboud Universiteit
 • Quick scan infographic digitale en sociale transformatie – werk en welzijn van HVA-professionals in tijden van corona (Amsterdam University of Applied Sciences)
 • Onderzoeksresultaten studeren, studievoortgang en welbevinden tijdens corona (ResearchNed).
 • Onderzoek studentenwelzijn Studenten ervaren tijdens afstandsonderwijs goed contact met docenten, maar minder leerplezier (hogeschool Rotterdam)
 • Onderzoek studentenwelzijn Onderwijs in coronatijd: “Het gaat om meer dan kennis, cijfers en rendement” (hogeschool Utrecht)

Engelstalig:

 • Online wellbeing platform ‘Are you OK out there?’: students4students helplijn en activiteiten voor versterken welzijn (Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Corona information ter inspiratie en (online) initiatieven (Universiteit Twente)

Staat het initiatief van je onderwijsinstelling er nog niet bij? Laat het ons weten. We voegen deze graag aan het overzicht toe.

Met de infolijn ondersteunt ECIO studenten bij studeren zonder belemmering en verwijst naar verschillende organisaties die hen ook daarbij ondersteuning kunnen bieden.

Contact

ECIO organiseert, monitort en jaagt aan. Wil je meer weten over studentenwelzijn en de rol die je onderwijsinstelling hierin kan spelen, neem dan contact op met Joyce van der Wegen of Linda Schlundt Bodien.

Neem contact op voor meer informatie

Joyce van der wegen | ECIO

Joyce van der Wegen

Gerelateerde items