Studieproces in kaart voor studenten

22 augustus 2020

Met Studieproces in kaart wijzen we je de weg langs de sleutelmomenten in het studieproces. Elk sleutelmoment betekent een nieuwe uitdaging! Ontdek de verschillende sleutelmomenten van studeren met een ondersteuningsvraag en jouw rol hierin. Hieronder vind je alle sleutelmomenten op volgorde van jouw gehele studieproces.

 • Kiezen
 • Aanmelden
 • Kennismaken
 • Betalen
 • Studeren
 • Leren in de praktijk
 • Punten halen
 • Begeleiden
 • Stage lopen
 • Naar het buitenland
 • Werken
 • Afstuderen
 • Volgende stap

Bij elk sleutelmoment staat welke sleutelfiguren je op dat moment kunnen adviseren en ondersteunen bij het
nemen van beslissingen. Ook zie je per moment welke acties belangrijk zijn. Lees meer over het
belang van die rollen, wie kan helpen met de uitvoering ervan en op welke manier.

NB: Onder studenten met een ondersteuningsvraag verstaan we studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. 

Neem contact op voor meer informatie

Gerelateerde artikelen