Handreiking studentenwelzijn in Corona-tijd

Studentenwelzijn

14 juli 2020

Manieren om onder bijzondere omstandigheden de stress voor studenten met een ondersteuningsvraag te verminderen

Toegankelijk inclusief onderwijs is bepalend voor het welzijn van studenten met een ondersteuningsvraag. Onderwijsinstellingen hebben vanwege het coronavirus snel moeten omschakelen naar digitaal onderwijs en begeleiding op afstand. Een uitdaging die zowel resulteerde in mooie initiatieven als de ervaring van obstakels op het gebied van studentenwelzijn. Met deze handreiking onderstrepen we het belang van maatwerk door het aanbieden van informatie en voorzieningen voor studenten met een ondersteuningsvraag in het hoger onderwijs, zodat zij hun weg kunnen vinden en ook hun eigen verantwoordelijkheid hierin kunnen nemen.

De voorbeelden in deze handreiking kunnen hierbij als inspiratie dienen. De handreiking heeft als doel om de onderwijsinstellingen praktisch te ondersteunen met inspirerende voorbeelden en aandachtspunten voor toegankelijk studeren met het oog op het aankomende studiejaar 2020-2021 en de herstart van het fysieke onderwijs in september 2020.

De handreiking is een uitgave van de Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn met vertegenwoordigers van VSNU, Vereniging Hogescholen, Universiteit voor Humanistiek, ISO, LSVb, ECIO en OCW.

Download

Neem voor meer informatie contact op

Gerelateerde items

Leenstelselgeld wordt geïnvesteerd in studiebegeleiding en studentenwelzijn

Landelijk Inspiratie-event Studentenwelzijn – mis het niet!