Handreiking informatievoorziening en voorlichting aan studenten met een functiebeperking

17 mei 2018

Aanleiding

Uit het jaarrapport ‘Studeren met een functiebeperking 2017’ van het C.H.O.I. blijkt dat zowel in het hbo als wo de informatievoorziening, voorlichting, intake en begeleiding de grootste knelpunten vormen voor studenten met een functiebeperking. De gedaalde waardering is volgens het rapport zorgwekkend en versterkt het beeld dat er voor deze groep studenten op papier het nodige is geregeld, maar dat het hen vaak veel tijd en moeite kost om erachter te komen wat er is en om er gebruik van te maken. Volgens het rapport is er nog veel ruimte voor verbetering.

Daarnaast komt uit de Monitor beleidsmaatregelen 2016-2017 naar voren dat er extra aandacht voor zowel voorlichting als begeleiding moet komen. Zo staat in het rapport: ‘De kennis over voorzieningen voor studenten met een functiebeperking is onder de maat’, en ‘De voorlichting over studeren met een functiebeperking kan verbeterd worden. Twee van de drie jongeren met een functiebeperking, ongeacht of ze wel of niet de intentie hadden om door te studeren, namen geen contact op met de onderwijsinstelling over voorzieningen of wisten überhaupt niet dat er voorzieningen worden aangeboden. Slechts dertien procent van de jongeren met een functiebeperking heeft wel contact gehad met een onderwijsinstelling over voorzieningen.’

Als reactie op de Monitor beleidsmaatregelen 2015-2016 is een infographic ontwikkeld voor studenten met een functiebeperking. Dit betreft alleen het aspect voorlichting over financiële mogelijkheden. We moeten er voor waken dat informatievoorziening, voorlichting en begeleiding beperkt wordt tot informatie over financiële maatregelen zoals de individuele studietoeslag of het profileringsfonds. Er is meer nodig.
Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO), ISO en LSVb vinden dat er niet langer jaar in jaar uit geconcludeerd moet worden dat de voorlichting over en begeleiding in studeren met een functiebeperking ondermaats is, maar dat het tijd wordt voor actie. Hiertoe hebben zij een concrete handreiking ontwikkeld voor hoger onderwijsinstellingen die als hulpmiddel moet functioneren om verbeterstappen te maken op het gebied van voorlichting en begeleiding. Aangrijpingspunten voor verbetering zijn twee pijlers. Per pijler wordt aangegeven om welke knelpunten het gaat, waarna een aantal concrete tips volgen. Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO), LSVb en ISO zijn van mening dat elke hogeschool en universiteit deze tips zou moeten toepassen in hun beleid studeren met een beperking.

Download

Gerelateerde artikelen

Handleiding | Studeren met psychische klachten

Brochure | Gaan studeren met een functiebeperking

Folder | Transgender in het onderwijs