StepChange | een aanpak voor studentenwelzijn

Stepchangemodel studentenwelzijn met de vier facetten: learn, work, support en live

Beleidsscan voor inclusief en toegankelijk mbo

Factsheet voor (hulp)vragen | onderwijsprofessional

062 ecio 2020 infographic informatievoorziening onderwijsprofessional

Infographic voor (hulp)vragen | student

Studieproces in kaart voor studenten

Studieproces in kaart | wat kan jij doen?

man met koptelefoon achter laptop

Discussieleidraad | ‘Wat heb je (nodig) om succesvol te studeren?’- het sociale model versus het medische model

Studenten

Universal Design for Learning | Hoe diversiteit van studenten de onderwijsnorm bepaalt

Medezeggenschap: wat kun je als student doen voor meer inclusief onderwijs?

Medezeggenschap

Handreiking studentenwelzijn in Corona-tijd

Studentenwelzijn

Artikel | Toegankelijk toetsen en examineren – Ruimer Denken: nu vasthouden en doorpakken!

Students 2817247 960 720 (1)

Handleiding | Studeren met psychische klachten

053 ecio handleiding studeren met psychische klachten (elke)

Brochure | Gaan studeren met een functiebeperking

studentenfolder gaan studeren

Folder | Transgender in het onderwijs

Folder-Transgender in het onderwijs-TNN

Factsheet | Financieel slim studeren

Handreiking | Inclusieve webinars

Inclusieve webinars ecio versie

Handreiking | Toolkit voor het ondersteunen van studenten met mantelzorgtaken

Onderzoek

De kracht van ADHD | animatiefilm

Adhd

Factsheet | Ondertitelen van lesmaterialen

Ondertiteling lesmateriaal

Opinie | Maak het afstandsonderwijs ook inclusief

Opinieartikel2

Opinie | Coronacrisis biedt kansen voor de toegankelijkheid van het onderwijs

Opinieartikel

Beleidsscan | studeren met een ondersteuningsvraag in het hoger onderwijs

Beleidsscan HO

Verbeteren digitale toegankelijkheid in het hoger onderwijs

Artikel | Hoe toegankelijk zijn videoconferentietools?

Overzicht van toegankelijkheid videoconferentietools

Handreiking | bijdragen aan een succesvolle doorstroom van v(s)o naar mbo voor leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Publicatie overgang v(s)o naar mbo leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

Artikel | Inclusief onderwijs: als onderwijssectoren leren van elkaar

Passend Onderwijs: (geen) diagnose vereist?

Hoe werk je naar toegankelijke toetsen in het hoger onderwijs

Studenten

Begeleiding bij dyscalculie

Begeleiding bij autisme

Handreiking kwaliteitsborging voor visitatiecommissies

Handreiking kwaliteitsborging voor medewerkers kwaliteitszorg en medezeggenschap

Handreiking met tips voor docenten

Quickscan toetsen voor studenten met dyslexie en ernstige taalproblemen

Voortgangsrapportage 2019 Programma Onbeperkt Meedoen!

Voortgangsrapportage onbeperkt meedoen 2019

Studentenwelzijn meer als rode draad door het curriculum

Student

Contactpersonen onderwijsinstellingen bij studeren met een functiebeperking

Studenten

Kaart voor begeleiding bij dyslexie

Artikel | Toegankelijk toetsen voor studenten mét en zonder een beperking

Recht op aanpassingen

Jaarrapport 2018 Studeren met een functiebeperking

Jaarrapport 2018

Artikel | Flexibel onderwijs op basis van leeruitkomsten

Eerlijke kansen voor studenten met een ondersteuningsvraag

Checklist Informatievoorziening Studeren met een ondersteuningsvraag

Duurzaam naar werk

Handreiking informatievoorziening en voorlichting aan studenten met een functiebeperking

Planmatig werken aan de toegankelijkheid van toetsing en examinering

Handreiking | doorstroom mbo-studenten met ondersteuningsbehoefte naar hbo

Handreiking doorstroom

Begeleiding bij AD(H)D

VN-Proof Onderwijs – Wat moet je als student weten?

https://www.ecio.nl/publicaties/vn-proof-onderwijs-wat-moet-je-als-student-weten/

VN-Proof onderwijs – Wat moet je weten als onderwijsinstelling?

Bijeenkomst over het dichten van de gap tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor studenten met een functiebeperking en ondersteuningsvraag

10 voor passend onderwijs

Studieproces in kaart voor professionals

Goed voor studenten zorgen = kennis borgen