Online cursus over toegankelijk onderwijs

Docenten krijgen in toenemende mate te maken met studenten die tijdens de studie worden belemmerd door een functiebeperking (studenten+). Steeds meer studenten maken hun functiebeperking kenbaar en stellen hun docenten hier vragen over. Naar aanleiding hiervan heeft ECIO in samenwerking met de VU en Aeres een online cursus ‘Toegankelijk onderwijs geven aan studenten+’ ontwikkeld in een hbo- en wo-variant.

Door de cursus krijgen docenten meer inzicht in de groep studenten+. Docenten ervaren hoe zij het onderwijs en toetsen meer toegankelijk kunnen maken en leren wat ze als docent voor de individuele student kunnen betekenen: wat doe je zelf, wanneer verwijs je door en naar wie. Toegankelijker onderwijs en goede signalering en doorverwijzing helpt niet alleen de individuele student+, maar ook een grote groep studenten om de studie succesvol te doorlopen.

Inhoud

De online cursus bestaat uit verschillende modules:

  • Signaleren: signalen van studenten+ herkennen en bespreekbaar maken.
  • Onderwijs geven: wat docenten concreet kunnen doen om het onderwijs toegankelijker te maken en het leren kennen van de richtlijnen van Universal Design for Learning.
  • Begeleiden: concrete tips voor begeleidingsgesprekken toepassen en reflecteren op wat studenten+ wel of niet kunnen verwachten in de begeleiding.
  • Toetsen en examineren: wat docenten concreet kunnen doen om toetsen toegankelijker te maken, wat zijn hulpmiddelen hierbij en welke ruimte is er om aanpassingen te doen.
  • Doorverwijzen: wat docenten zelf kunnen betekenen voor de student+ en waarvoor en naar wie moet worden doorverwezen.

Opbouw

Elke module begint met de doelen en een voorkennistest. Aan de hand van de uitkomsten van deze test volgt een advies om de module al dan niet te volgen. De module gaat daarna met het opdoen van informatie, onder andere door het bestuderen van verschillende bronnen. Vervolgens gaan docenten aan de slag met een oefenopdracht en een opdracht in de eigen situatie. De uitkomsten en bevindingen van deze opdrachten worden online gedeeld met de andere deelnemers van de cursus. Eveneens kan een adviseur van ECIO gevraagd worden om online feedback te geven. De module sluit af met een zelfevaluatie.

Tijdsinvestering

Iedere module duurt ongeveer twee uur. Aan de hand van opdrachten, literatuur, filmpjes en door ervaringen uit te wisselen via een forum doen docenten kennis en vaardigheden op. Bij opdrachten kiezen docenten welke bronnen ze willen raadplegen. Meerdere bronnen raadplegen is altijd mogelijk. Houd hierbij wel in gedachte dat de tijdsinvestering dan langer is dan twee uur per module.
Deelnemers bepalen zelf wanneer zij tijd aan de cursus besteden: door middel van een inlogcode en wachtwoord kan op ieder gewenst moment worden ingelogd. De inlogcodes zijn 6 maanden geldig.

Blended variant

De blended variant heeft naast de online modules en online uitwisseling, een start-, intervisie-, en afsluitende bijeenkomst voor een groep medewerkers op een instelling. Deze variant biedt meerwaarde om deelnemers actie te houden en beter bij het onderwerp te betrekken ten opzichte van alleen zelfstandig online werken.

Privacy

Persoonlijke informatie die iemand verstrekt bij aanmelding wordt niet gedeeld met derden of publiek toegankelijk gemaakt.
Informatie die iemand verstrekt in de online omgeving via het forum, kan worden gelezen door andere deelnemers die starten in dezelfde periode. Dit is ook de bedoeling: onderlinge uitwisseling van informatie. Deze informatie is alleen door de groep in te zien. Alle informatie wordt een half jaar na de start van de cursus verwijderd.

Meer informatie en/of interesse?

Wil je je als individu of met een groep collega’s aanmelden voor de online cursus? Stuur dan een e-mail naar Tonnie van Opstal (topstal@cinop.nl). Je wordt vervolgens verder geïnformeerd over de mogelijke startdatum, kosten en verdere praktische zaken.

De blended variant betreft een traject op maat voor een groep medewerkers binnen een instelling. Hiervoor wordt een offerte opgesteld.

Neem contact op voor meer informatie