VN-verdrag | samen werken aan inclusief en toegankelijk hoger onderwijs

20 mei 2020

De onderwijsinstellingen, die zich al hebben gecommitteerd aan het VN-verdrag, gaan op 4 juni 2020 als werkgroep aan de slag voor het verder borgen van inclusief en toegankelijk onderwijs. ECIO faciliteert deze werkgroep en werkt thematisch aan beleid en initiatieven om binnen de hogeronderwijsinstellingen de doelen van het VN-verdrag dichterbij te brengen: inclusie, persoonlijke autonomie en volledige participatie van studenten met een beperking.

Enkele activiteiten uitgelicht

Tijdens deze tweede werksessie van 2020 delen de onderwijsinstellingen kennis en ervaringen over de impact en resultaten conform de beschreven ambities in het VN-verdrag. Ook vertegenwoordigers van het College van Rechten van de Mens en de ministeries van VWS en OCW zijn hierbij betrokken. Brainstorm over schaduwonderwijs voor studenten met een ondersteuningsvraag, de toekomstscenario’s in het kader vanwege de impact van het coronavirus en het verankeren in waarden en cultuur voor studeren met een ondersteuningsvraag passeren de revue.

Doelgericht werken aan inclusief onderwijs

Gericht beleid om studenten met een ondersteuningsvraag optimaal te laten studeren is een pre. Hoe ga je als instelling hier doelgericht mee aan de slag? ECIO ondersteunt onderwijsinstellingen hierbij met onder andere de beleidsscan. Deze scan geeft inzicht in het stadium van beleid binnen de instelling en geeft handvatten om doelgericht aan de slag te gaan.

Intentieverklaring VN-verdrag

ECIO streeft ernaar dat alle hogeronderwijsinstellingen de intentieverklaring VN-verdrag ondertekenen. Een verklaring waarin een gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen zijn opgenomen voor de implementatie van het VN-verdrag. Lees meer over wat het VN-verdrag voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen.

Ondersteuning vanuit ECIO

Wil je meer weten over wat het VN-verdrag voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen en hoe ECIO je daarbij kan ondersteunen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We gaan graag hierover met je in gesprek.

Neem voor meer informatie contact met ons op