Terugblik | Bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho – 10 september 2020

23 september 2020

De bijeenkomst is een initiatief van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn ho: voor en door leden. Een samenwerking gericht op de bevordering van welzijn van studenten in het hoger onderwijs. Uitwisseling en kennisdeling over verschillende kwesties rondom studentenwelzijn staan daarbij centraal. ECIO, onderdeel van CINOP, is initiator en facilitator van dit netwerk.

Sociale binding in relatie tot de coronacrisis

Tijdens het programma stond het thema sociale binding in relatie tot de coronacrisis centraal. Vanaf september zal het hoger onderwijs langzaamaan weer gaan experimenteren met fysiek onderwijs. Hoger onderwijs heeft ook een belangrijke sociale waarde en deze specifieke functie is van meerwaarde op het studentenwelzijn. Met de start van het nieuwe studiejaar brengt dit nieuwe vragen met zich mee. Hoe organiseer en borg je sociale binding voor (eerstejaars) studenten? Daarnaast zullen we in verschillende themagroepen uiteen gaan om goede voorbeelden uit te wisselen en gezamenlijk verder te werken aan het thema studentenwelzijn.

Klik hier om de presentatie te bekijken.

Ben je benieuwd wat er is gezegd tijdens de plenaire bijeenkomst en subsessies? Lees hier het verslag. In het verslag vind je ook de presentaties en andere relevante links.

Lees hier verslagen van eerdere bijeenkomsten van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn.

Gerelateerde items

Leenstelselgeld wordt geïnvesteerd in studiebegeleiding en studentenwelzijn

Landelijk Inspiratie-event Studentenwelzijn – mis het niet!