Win jij de ECIO Frank Award 2020?

Dialoogsessie | input voor strategische speerpunten 2040 reuma in werk en onderwijs

Hoe beperken we voor studenten zoveel mogelijk de nadelige effecten van de coronamaatregelen?

Wettelijke verplichting digitale toegankelijkheid overheid

Een opleiding met Wajong: financiële veranderingen per 1 september 2020

Jongeren met een hoger opleidingsniveau lijken kwetsbaarder voor stress en prestatiedruk | onderzoek UNICEF

Sluit je aan bij het netwerk Digitale toegankelijkheid in het onderwijs

Terugblik | Webinar digitale toegankelijkheid in het ho | 25 juni 2020

Advies Onderwijsraad | Inclusiever onderwijs voor studenten met een beperking

Brief aan Tweede Kamer | Trek lessen uit de crisis voor ho-studenten met een beperking!

Terugblik bijeenkomst Werkgroep VN-verdrag | 4 juni 2020

Brief aan Tweede Kamer | Behoud online onderwijs op mbo!

Goede voorlichting en digitale toegankelijkheid hard nodig voor studenten met een functiebeperking, juist nu!

Oproep aan gemeenten | inzet individuele studietoeslag voor kwetsbare studenten

Realisten Academie 2.0: Samen voor gelijke kansen!

Through the looking glass | terugkijken 10 webinars over inclusief onderwijs in het ho en mbo

Terugblik | webinar Op afstand onderwijs geven en examineren van studenten met een ondersteuningsvraag – 26 mei 2020

Subsidie beschikbaar voor inhaalslag onderwijsachterstand

Mbo-studenten met een beperking minder positief dan andere jaren

Kompas Studentenwelzijn | voor een gedeeld beeld en gezamenlijke taal

Samen online uit – samen thuis!

Week van de jonge mantelzorger 1 t/m 7 juni 2020

Welke invloed heeft mantelzorgtaken op succesvol studeren?

Terugblik | kennisdelingssessie Online signaleren en begeleiden van studenten met een ondersteuningsvraag – 12 mei 2020

Geef je feedback op interactieve benchmarktool voor het verbeteren van genderinclusiviteit

Terugblik bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn

Studenten met een ondersteuningsvraag ervaren extra belemmeringen door coronacrisis

Ondersteuning van studenten met een beperking voor sprong naar arbeidsmarkt

Mbotoegankelijk: alle informatie op één plek voor mbo-studenten met een ondersteuningsvraag

Terugblik | Webinars ‘Anders’ toetsen en examineren: toegankelijk en flexibel

Zijn studerende jonge mantelzorgers kwetsbaarder tijdens coronacrisis?

NVA autismeweek 2020 | prikkels!

Houd studenten met een beperking in het oog, juíst tijdens deze crisis

Online leercommunity voor toegankelijk en Inclusief Hoger Onderwijs – IHO

Regiobijeenkomsten: Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Afstandsonderwijs: navigeren op nieuwe zeeën

Coronavirus – impact, creatieve oplossingen en hulp

Kick-off Realisten Academie 2.0!

Hoe gaan we om met de toenemende diversiteit in een omgeving met beperkte middelen? Een Keniaans antwoord.

Terugblik Startconferentie ‘Naar inclusiever onderwijs’

Terugblik | Werktafel ‘Samen kansen creëren voor versnelde inclusie’ 20 februari 2020

Quickscan WerkLab Rijk van Nijmegen | aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt studenten+

Vernieuwing Nationale Studenten Enquête | ook jouw mening telt!

Gratis training: Leer in 1 uur hoe jij zelfmoord in jouw omgeving kan voorkomen

Hoe werk je naar toegankelijk toetsen in het hoger onderwijs?

Terugblik voorlichtingsbijeenkomst financiële ondersteuning voor studenten met een ondersteuningsvraag

Terugblik Landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren, 4 februari 2020

Verslag landelijk netwerk studentenwelzijn

Ontmoet werkzoekenden met een arbeidsbeperking

2019 in vogelvlucht: we kijken uit naar 2020!

Windesheim tekent de intentieverklaring VN-verdrag

Verslag bijeenkomst Expertiselab jonge mantelzorgers

Meld je aan voor de internationale conferentie van AHEAD!

Open huis ECIO, 2 december 2019

Schaduwrapport Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland

Dit zijn de winnaars van de ECIO Frank Awards 2019!

Transgender_ en intersekse personen nu wettelijk beschermd tegen discriminatie

ECIO Frank Award: de nominaties 2019 zijn bekend!

Zwaan kleef aan!

Studentenwelzijnfonds

Studentenorganisatie luidt noodklok over studentenstress

Open Huis ECIO, 2 december 2019

Realisten Academie gaat door! Help jij ons Realisten vinden?

De ECIO Frank Award: de nominaties volgen!

‘Hey! Het is oké’ campagne maakt depressie bespreekbaar

ECIO trekt aan de bel: stevigere en integrale aanpak nodig voor studenten met extra ondersteuningsvraag

Terugblik Regiobijeenkomsten ‘Borgen kwaliteit studeren met een functiebeperking en studentenwelzijn’

NHL Stenden en Hogeschool Utrecht over de intentieverklaring VN-verdrag

Erasmus Universiteit tekent de intentieverklaring VN-verdrag

Update FNO’s nieuwe programma van en voor jongeren met een chronische aandoening

Staatssecretaris pleit voor 113-telefoonnummer

Netwerkbijeenkomst v(s)o-hbo 26 september 2019

Kamerbrief over profileringsfonds hoger onderwijs

Inventarisatie aanbod laagdrempelige psychische hulpverlening binnen mbo, hbo en wo

Studietoeslag voor student met medische beperking wordt overal € 300 per maand

Toegankelijk toetsen voor studenten mét en zonder een beperking

Verslag Landelijk Netwerk Studentenwelzijn 20 juni 2019

Lies Korevaar verkozen tot Lector van het Jaar 2019

Tweede Kamer neemt maatregelen om studeren met een functiebeperking toegankelijker te maken

Studie en mantelzorg is uitdaging voor student én voor de instelling

Behoefte aan een onafhankelijk expertisepunt studeren met een ondersteuningsvraag mbo

Hogeschool Windesheim Zwolle steekt extra geld in betere begeleiding studenten

Film laat zien hoe dat werkt in je hoofd: autisme

Artikel in blad HO management over flexibel onderwijs op basis van leeruitkomsten

Ministerraad stemt in met mbo-studentenfonds

Tweede Kamerdebat studeren met een functiebeperking in mbo en hbo

Kamerbrief over kansengelijkheid in het onderwijs

ECIO brieft leden Tweede Kamer over aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

Motie één aanspreekpunt voor zorgvragen aangenomen

Onderzoek: groot aandeel lenende studenten ervaart prestatiedruk en psychische klachten door leenstelsel

Aandacht voor studentenwelzijn!

Studenten met beperking worden onvoldoende voorbereid op arbeidsmarkt

H.K.H. Prinses Laurentien pleit voor inclusief hoger onderwijs op congres ECIO