Inspireer ook jouw studenten of collega’s met een ervaringsverhaal van een jongere met een arbeidsbeperking!

Dwarsverbinden | regionale ketenaanpak voor duurzame arbeidsparticipatie

Technische Universiteit Eindhoven ondertekent intentieverklaring VN-verdrag

Leenstelselgeld wordt geïnvesteerd in studiebegeleiding en studentenwelzijn

Monitor Beleidsmaatregelen | bevindingen over studeren met een ondersteuningsvraag uitgelicht

Campagne | ervaar je een studiebelemmering? Check je mogelijkheden op mbotoegankelijk.nl

Landelijk Inspiratie-event Studentenwelzijn – mis het niet!

gezicht meisje met sproetjes ingezoomd

Week van de Toegankelijkheid | 5-9 oktober 2020

#ikbenOpen 2020 | aandacht voor mentale gezondheid en psychische klachten

Week van dyslexie | dyslect als conceptueel denker heeft de toekomst

Terugblik | Landelijke bijeenkomst onderwijs-arbeidsmarkt Van de sprong een brug maken’ – 22 september 2020

Universiteit Maastricht tekent de intentieverklaring VN-verdrag

Terugblik | Bijeenkomst Expertiselab Jonge Mantelzorgers | 23 september 2020

Terugblik | Bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn ho | 10 september 2020

Week van de loopbaan | inclusieve overstap naar de arbeidsmarkt

Week van de loopbaan

Win jij de ECIO Frank Award 2020?

Student+ verkiezing 2019

ECIO brengt in praktijk wat de minister graag wil met het nationaal actieplan diversiteit en inclusie

Rowing Blind | sportieve ervaring voor visueel beperkten

blinden in een roeiboot

Artikel | Mantelzorg en het studentsucces

Mantelzorg en het studentsucces

Dialoogsessie | input voor strategische speerpunten 2040 reuma in werk en onderwijs

Online meeting

Hoe beperken we voor studenten zoveel mogelijk de nadelige effecten van de coronamaatregelen?

impact_coronavirus_hoger_onderwijs_handreikingOCW

Wettelijke verplichting digitale toegankelijkheid overheid

Europesecommissie (1)

Een opleiding met Wajong: financiële veranderingen per 1 september 2020

Wajong

Jongeren met een hoger opleidingsniveau lijken kwetsbaarder voor stress en prestatiedruk | onderzoek UNICEF

Onderzoek unicef

Sluit je aan bij het netwerk Digitale toegankelijkheid in het onderwijs

Netwerk digitale toegankelijkheid in het onderwijs

Terugblik | Webinar digitale toegankelijkheid in het ho | 25 juni 2020

Student 4

Advies Onderwijsraad | Inclusiever onderwijs voor studenten met een beperking

Inclusiever onderwijs

Brief aan Tweede Kamer | Trek lessen uit de crisis voor ho-studenten met een beperking!

Terugblik bijeenkomst Werkgroep VN-verdrag | 4 juni 2020

Brief aan Tweede Kamer | Behoud online onderwijs op mbo!

NSE 2019 | Goede voorlichting en digitale toegankelijkheid hard nodig voor studenten met een functiebeperking, juist nu!

afbeelding bij bericht over Nationale studenten enquête wo studeren met functiebeperking

Oproep aan gemeenten | inzet individuele studietoeslag voor kwetsbare studenten

Studenten2

Realisten Academie 2.0: Samen voor gelijke kansen!

Realisteren Academy

Through the looking glass | terugkijken 10 webinars over inclusief onderwijs in het ho en mbo

Student

Terugblik | webinar Op afstand onderwijs geven en examineren van studenten met een ondersteuningsvraag – 26 mei 2020

Subsidie beschikbaar voor inhaalslag onderwijsachterstand

Subsidie ondersteuning

Mbo-studenten met een beperking minder positief dan andere jaren

Kompas Studentenwelzijn | voor een gedeeld beeld en gezamenlijke taal

Kompas studentenwelzijn 768

Samen online uit – samen thuis!

man achter laptop

Week van de jonge mantelzorger 1 t/m 7 juni 2020

Welke invloed heeft mantelzorgtaken op succesvol studeren?

Student08

Terugblik | kennisdelingssessie Online signaleren en begeleiden van studenten met een ondersteuningsvraag – 12 mei 2020

Geef je feedback op interactieve benchmarktool voor het verbeteren van genderinclusiviteit

Terugblik bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn

Corona

Studenten met een ondersteuningsvraag ervaren extra belemmeringen door coronacrisis

Ondersteuning van studenten met een beperking voor sprong naar arbeidsmarkt

Mbotoegankelijk: alle informatie op één plek voor mbo-studenten met een ondersteuningsvraag

Afbeelding homepage website mbotoegankelijk

Terugblik | Webinars ‘Anders’ toetsen en examineren: toegankelijk en flexibel

Webinar anders toetsen en examineren

Zijn studerende jonge mantelzorgers kwetsbaarder tijdens coronacrisis?

Meer aandacht voor studerende jonge mantelzorgers

NVA autismeweek 2020 | prikkels!

Student 3

Houd studenten met een beperking in het oog, juíst tijdens deze crisis

Online leercommunity voor toegankelijk en Inclusief Hoger Onderwijs – IHO

Meld je aan voor de online leercommunity inclusief hoger onderwijs

Regiobijeenkomsten: Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Regiobijeenkomst

Afstandsonderwijs: navigeren op nieuwe zeeën

Reddingsboei tips voor inclusief onderwijs

Coronavirus – impact, creatieve oplossingen en hulp

Kick-off Realisten Academie 2.0!

Realistenacademie

Hoe gaan we om met de toenemende diversiteit in een omgeving met beperkte middelen? Een Keniaans antwoord.

Kenya2 1

Terugblik Startconferentie ‘Naar inclusiever onderwijs’

Terugblik startconferentie platform naar inclusiever onderwijs

Terugblik | Werktafel ‘Samen kansen creëren voor versnelde inclusie’ 20 februari 2020

Bijeenkomst samen kansen creeren 20 02 2020v

Quickscan WerkLab Rijk van Nijmegen | aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt studenten+

Werk

Vernieuwing Nationale Studenten Enquête | ook jouw mening telt!

1 input voor vernieuwing nationale studenten enquête doe mee

Gratis training: Leer in 1 uur hoe jij zelfmoord in jouw omgeving kan voorkomen

Online training van 113 zelfmoordpreventie

Hoe werk je naar toegankelijk toetsen in het hoger onderwijs?

Studenten

Terugblik voorlichtingsbijeenkomst financiële ondersteuning voor studenten met een ondersteuningsvraag

Terugblik voorlichtingsbijeenkomst

Terugblik Landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren, 4 februari 2020

Terugblik Landelijk Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren

Verslag landelijk netwerk studentenwelzijn

Landelijk netwerk studentenwelzijn

Ontmoet werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Hands

2019 in vogelvlucht: we kijken uit naar 2020!

Windesheim tekent de intentieverklaring VN-verdrag

Ondertekening VN-verdrag Windesheim

Verslag bijeenkomst Expertiselab jonge mantelzorgers

Expertiselab jonge mantelzorgers

Meld je aan voor de internationale conferentie van AHEAD!

Open huis ECIO, 2 december 2019

Open huis

Schaduwrapport Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland

Vn verdrag

Dit zijn de winnaars van de ECIO Frank Awards 2019!

Student+ verkiezing 2019

Transgender_ en intersekse personen nu wettelijk beschermd tegen discriminatie

Tnn

ECIO Frank Award: de nominaties 2019 zijn bekend!

Zwaan kleef aan!

Web vn verdrag

Studentenwelzijnfonds

Studentenwelzijnfonds (1)

Studentenorganisatie luidt noodklok over studentenstress

Studenten

Open Huis ECIO, 2 december 2019

Realisten Academie gaat door! Help jij ons Realisten vinden?

Realisten foto

De ECIO Frank Award: de nominaties volgen!

Ecio frank award 2019 (1)

‘Hey! Het is oké’ campagne maakt depressie bespreekbaar

Handen

ECIO trekt aan de bel: stevigere en integrale aanpak nodig voor studenten met extra ondersteuningsvraag

Terugblik Regiobijeenkomsten ‘Borgen kwaliteit studeren met een functiebeperking en studentenwelzijn’

Regiobijeenkomst

NHL Stenden en Hogeschool Utrecht over de intentieverklaring VN-verdrag

Web vn verdrag

Erasmus Universiteit tekent de intentieverklaring VN-verdrag

Erasmus universiteit rotterdam

Update FNO’s nieuwe programma van en voor jongeren met een chronische aandoening

Werk

Staatssecretaris pleit voor 113-telefoonnummer

113 zelfmoordpreventie

Netwerkbijeenkomst v(s)o-hbo 26 september 2019

Kamerbrief over profileringsfonds hoger onderwijs

Inventarisatie aanbod laagdrempelige psychische hulpverlening binnen mbo, hbo en wo

Netwerk

Studietoeslag voor student met medische beperking wordt overal € 300 per maand

Toegankelijk toetsen voor studenten mét en zonder een beperking

Recht op aanpassingen

Verslag Landelijk Netwerk Studentenwelzijn 20 juni 2019

Lies Korevaar verkozen tot Lector van het Jaar 2019

Lies Korevaar Lector van het jaar 2019

Tweede Kamer neemt maatregelen om studeren met een functiebeperking toegankelijker te maken

Studie en mantelzorg is uitdaging voor student én voor de instelling

Volwassenonderwijs ecbo digitalevaardigheden

Behoefte aan een onafhankelijk expertisepunt studeren met een ondersteuningsvraag mbo

Eciofoto

Hogeschool Windesheim Zwolle steekt extra geld in betere begeleiding studenten

Film laat zien hoe dat werkt in je hoofd: autisme

Artikel in blad HO management over flexibel onderwijs op basis van leeruitkomsten

Ministerraad stemt in met mbo-studentenfonds

Tweede Kamerdebat studeren met een functiebeperking in mbo en hbo

Kamerbrief over kansengelijkheid in het onderwijs

ECIO brieft leden Tweede Kamer over aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

Ambach beroep ecbo (2)

Motie één aanspreekpunt voor zorgvragen aangenomen

Onderzoek: groot aandeel lenende studenten ervaart prestatiedruk en psychische klachten door leenstelsel

Aandacht voor studentenwelzijn!

Foto netwerk studentenwelzijn 10012019 kln (3)

Studenten met beperking worden onvoldoende voorbereid op arbeidsmarkt

H.K.H. Prinses Laurentien pleit voor inclusief hoger onderwijs op congres ECIO