Netwerken en ontmoeten

Binnen alle onderwijsinstellingen zijn professionals werkzaam die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor studenten met een functiebeperking en studentenwelzijn. We zijn ervan overtuigd dat onderwijsprofessionals elkaar kunnen inspireren en helpen, zodat het wiel niet steeds opnieuw te hoeft worden uitgevonden. ECIO helpt daarbij.

Kennisdelen

Met elkaar kunnen we inclusie bevorderen en ervoor zorgen dat studenten met een ondersteuningsvraag minder belemmeringen ervaren. Daar is een verbindende en stimulerende rol voor ons weggelegd. Ons netwerk met o.a. contactpersonen per onderwijsinstelling, koepels, studentenbonden, andere expertisecentra, ministeries, internationale partners en de studenten, zetten we in om kennis te delen.

Organiseren en ontmoeten

Daarnaast faciliteert en organiseert ECIO netwerken en bijeenkomsten waar we onze expertise inbrengen. Denk daarbij aan de werkgroep VN-verdrag, het Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren en het Netwerk Studentenwelzijn.

Verder organiseren we meerdere keren per jaar regiobijeenkomsten over actuele thema’s. Daar blijft het niet bij: tijdens de studiedagen die ECIO aanbiedt, kun je collega’s ontmoeten en netwerken. Houd de agenda in de gaten voor de geplande bijeenkomsten en studiedagen.

Neem contact op voor meer informatie