Learning Inclusively Network + Know-how

LINK staat voor Learning Inclusively Network + Know-how. Een netwerk voor uitwisseling van kennis, ervaringen en goede praktijkvoorbeelden. Vanuit de hele wereld zijn partners bij het netwerk aangesloten. Vanuit Nederland is ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs, als gecontracteerde partner bij het netwerk aangesloten. Het netwerk streeft naar kwaliteitsverbetering van de dienstverlening voor studenten met een beperking uit het hoger onderwijs in Europa en daarbuiten.

Doel

  • bevorderen van een volledige toegang tot en deelname aan het hoger onderwijs voor studenten met een beperking
  • verbetering van arbeidsmarktkansen.

Bereik

  • hogeronderwijsinstellingen
  • organisaties, professionals, academici, studenten en geïnteresseerden.

Netwerk

  • uitwisseling van kennis, ervaringen en goede praktijkvoorbeelden
  • organiseren van evenementen
  • organiseren van workshops en trainingen op maat
  • publicaties.

Organisatie

Het netwerk is in 2008 opgericht en wordt gecoördineerd door de Association for Higher Education Access and Disability (AHEAD). Het netwerk wordt beheerd en gefinancierd door een klein aantal gecontracteerde partnerorganisaties uit heel Europa.