Vindbaar voor studenten en medewerkers

Hoe zorg je ervoor dat je studenten goede, up-to-date informatie hebben zodat ze de juiste studiekeuze maken en de studie succesvol doorlopen? Vooral wanneer er zich obstakels vormen tijdens de studie door bijvoorbeeld ziekte, beperking of bijzondere familieomstandigheid is er behoefte aan extra ondersteuning. ECIO helpt hierbij.

Inrichten van informatievoorziening

We helpen onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wo bij het inrichten van goede informatievoorziening voor studenten met een ondersteuningsvraag. Het is belangrijk te weten welke informatie op welke sleutelmomenten nodig is. En daar vervolgens voor te zorgen.

Integrale aanpak

Dat is geen eenvoudige opgave. Wij begrijpen de enorme uitdaging voor onderwijsinstellingen om de informatievoorziening goed te organiseren. Want wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor? Hoe zorg je ervoor dat het op de volledige instelling goed geregeld is? Wij geloven in een integrale aanpak zodat informatievoorziening duidelijk en goed georganiseerd is.

Wie is eigenaar?

Het ‘eigenaarschap’ van informatievoorziening binnen instellingen is vaak sterk versnipperd. In de praktijk zien we dat professionals, zoals studieloopbaanbegeleiders, studentendecanen, communicatieadviseurs, docenten en uiteraard studenten zelf, hiermee te maken krijgen. Voor allen willen we klaar staan en oplossingen bieden.

Aandacht voor instroom

Voor studenten met een ondersteuningsvraag die na het voortgezet onderwijs verder gaan studeren, breekt vaak een spannende tijd aan. Ze moeten een studie kiezen die bij hen past en daarbij rekening houden met hun belemmeringen. Daarnaast krijgen ze te maken met een nieuwe onderwijsinstelling, studiegenoten en docenten en soms ook een nieuwe woonruimte.

Financieel slim studeren met een beperking

Hebben studenten moeite met studeren in het hoger onderwijs vanwege bijvoorbeeld dyslexie, ADHD, autisme of een chronische ziekte? Het is nog altijd niet bij iedereen bekend dat studenten met een functiebeperking in bepaalde situaties aanspraak kunnen maken op extra financiële voorzieningen. De handige factsheet “Financieel slim studeren met een beperking” laat zien wat de mogelijkheden zijn.

Maak gebruik van onze tools

ECIO heeft een aantal tools die onderwijsinstellingen vrij kunnen gebruiken, zie de links hieronder.

Wij blijven onafgebroken verbeteren en innoveren, zodat we je optimaal kunnen ondersteunen.

Meer informatie over studenten in gendertransitie, jonge ouders en mantelzorgers:

Neem voor meer informatie contact op

Gerelateerde items

Handleiding | Studeren met psychische klachten

Brochure | Gaan studeren met een functiebeperking

Folder | Transgender in het onderwijs