Informatie over functiebeperkingen

ECIO heeft veel expertise op het gebied van studeren met een functiebeperking. Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende dossiers inclusief een korte beschrijving.

Handleiding studeren met psychische klachten

Handicap + studie maakte samen met instellingen een handleiding Studeren met psychische klachten. Deze handleiding is bedoeld voor professionals die in het hoger onderwijs een belangrijke rol vervullen in de begeleiding van studenten met psychische klachten. Het gaat over de begeleiding van studenten met psychische klachten die belemmeringen ondervinden in hun studie en begeleiding nodig hebben om hiermee om te gaan en niet uit te vallen.

Zie ook de infographic over depressie van het Trimbosinstituut.
En de handreiking voor mediaprofessionals Suïcide voorkomen via de media.

In 2016 inventariseerde ECIO, voorheen handicap + studie de knelpunten en succesfactoren die studiebegeleiders ervaren in de begeleiding van studenten met psychische problemen. Zie hiernaast bij downloads.

Voor studenten met psychische klachten bestaat er een instrument dat helpt om afwegingen te maken over wat je wel en niet vertelt: Coral 2.0

Dossier ADHD

Studenten met AD(H)D lopen, ondanks hun talent, vaak vast in hun studie. Dit dossier geeft docenten en andere onderwijsprofessionals inzicht in de belemmeringen van studenten met AD(H)D en biedt oplossingen die in veel gevallen meteen in het onderwijs kunnen worden toegepast.

Dossier dyscalculie

In dit dossier wordt uitgelegd wat dyscalculie precies is en hoe dit kan worden vastgesteld. Daarnaast beschrijft het dossier welke studiebelemmeringen studenten met dyscalculie kunnen ondervinden en de mogelijke oplossingen voor deze problemen.

Reader autisme

Studenten met autisme ervaren veel problemen en onbegrip tijdens hun studie. Ze hebben vaak behoefte aan aangepaste ondersteuning. Deze reader biedt studenten en begeleiders niet alleen algemene informatie over autisme, maar ook praktische adviezen voor de begeleiding van studenten met autisme.

Ondersteuning van studenten met autisme

Op deze pagina is meer informatie te vinden over de ondersteuning van studenten met ASS. Onder andere instroom, studiekeuzegesprekken en hulpmiddelen worden besproken.

Reader dyslexie

Studenten met dyslexie hebben niet alleen maar problemen met lezen en schrijven. Ze ondervinden tijdens hun studie vaak ook andere belemmeringen. Deze reader informeert studentendecanen en studentenbegeleiders over aanpassingen en voorzieningen voor studenten met dyslexie.

Zie over dyslexie ook:

Informatie over dysgrafie

Studenten met dysgrafie (ook wel agrafie genoemd bij volwassenen) zijn beperkt in hun vermogen om te schrijven, zonder dat er een cognitieve stoornis heeft. Bij een studenten met dysgrafie is het handschrift onleesbaar of slecht leesbaar. Vaak schrijft de studenten in een langzaam tempo.

Doofheid

Bij Stichting Hoormij kan iedereen terecht met vragen over slechthorendheid, tinnitus, brughoektumor, hyperacusis, TOS, CI, en evenwichtsaandoeningen, zoals de ziekte van Ménière. Hoormij biedt informatie, advies, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Voor veel gehooraandoeningen bestaat nog geen behandeling die de aandoening vertraagt of stopt. Het doel van Stichting Hoormij is om meer (h)erkenning te krijgen voor de vaak onzichtbare gevolgen van gehooraandoeningen en daarmee de kwaliteit van leven te vergroten.
En Grow2Work  is een gezamenlijk project van de landelijke belangenorganisaties van doven en slechthorenden, zoals ook van de NVVS, FOSS en SH-Jong. Dit project betreft de toeleiding naar werk voor mensen met gehoorproblemen