Infolijn

Onderwijsprofessionals uit het hoger onderwijs kunnen via de infolijn bij ECIO terecht met vragen, advies en opmerkingen over studeren met een functiebeperking.

Corona-update

Onderwijsinstellingen spelen flexibel in op de Coronacrisis. Laten we niet vergeten om, in alle hectiek en bij de vele prachtige creatieve oplossingen die gevonden worden in deze hectische tijden, te zorgen dat de lessen en het materiaal voor àlle studenten toegankelijk zijn. Door bijvoorbeeld te zorgen voor ondertiteling of direct ook spraakprogramma’s te koppelen aan lesmateriaal kunnen we ook studenten met een handicap gewoon door blijven leren, zonder belemmeringen. Op onze site vind je veel informatie, handige tips en hulpmiddelen.

Veel informatie op deze website kan ook nuttig zijn voor professionals buiten het hoger onderwijs, ouders en studenten. De infolijn is echter alleen bedoeld voor professionals in het hoger onderwijs.

  • Voor vragen door professionals uit het mbo of vragen over het mbo verwijzen we door naar de MBO Raad.
  • Voor vragen van ouders verwijzen we door naar Ouders en Onderwijs.
  • Studenten kunnen met veel vragen terecht bij de studentenvakbonden LSVB (Landelijke Studentenvakbond), ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) en bij ECJP (Ervaringscentrum Jong Perspectief).

Bereikbaarheid infolijn professionals hoger onderwijs

Maandag tot en met vrijdag van 9:00 -16:30 uur via telefoonnummer: 073-6800783 of e-mail: algemeen@ecio.nl.

De experts van ECIO reageren binnen drie werkdagen inhoudelijk op uw vraag.