Het landelijk netwerk studentenwelzijn ho

Studentenwelzijn

Het is zo’n breed begrip dat iedereen er wel wat van vindt. Dat het belangrijk is, dat is wel duidelijk. Studiesucces, het beste uit jezelf halen, zingeving, doelbewustzijn, levensgeluk, levensenergie, verbinding; het is allemaal niets als er geen welzijn is en het is allemaal welzijn.

Wat verstaan we nu precies onder studentenwelzijn? En misschien nog wel belangrijker, wat kunnen we doen om het welzijn van de studerende generatie te bevorderen? Wat is de taak van de onderwijsinstelling hierin? Tegen deze vragen lopen alle onderwijsinstellingen in het Nederlandse Hoger Onderwijs aan. Om te voorkomen dat we allemaal het wiel opnieuw uitvinden, is samenwerking essentieel door kennis en ervaringen te delen. Met dit doel is het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn opgericht. ECIO is initiator en facilitator van dit netwerk.

Doel Landelijk Netwerk

  • uitwisselen ervaringen en aanpak;
  • kennis delen (brengen en halen);
  • good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken;
  • signaleren van knelpunten;
  • jaarlijks viermaal bijeenkomen.

Voor wie?

  • Vertegenwoordigers van initiatieven rondom ‘studentenwelzijn’ binnen instellingen voor hoger onderwijs.
  • Professionals van instellingen voor hoger onderwijs die zich willen gaan richten op studentenwelzijn.

De agenda van de bijeenkomsten van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn wordt voorbereid door een coördinatiegroep en gevoed vanuit diverse thematische Werkgroepen. De rol en taak van de thematische werkgroepen is: het leveren van input (producten en inzichten) aan landelijk netwerk en via een digitaal platform. Wil je ook deelnemen aan het landelijk netwerk. Neem dan contact met ons op.

Verslagen bijeenkomsten

Neem voor meer informatie contact op

Joyce van der wegen | ECIO

Joyce van der Wegen