Het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn ho

Wat verstaan we nu precies onder studentenwelzijn? Wat kunnen we doen om het welzijn van de studerende generatie te bevorderen? Wat is de taak van de onderwijsinstelling hierin? Tegen deze vragen lopen  hogeronderwijsinstellingen aan. Om niet opnieuw het wiel uit te vinden, is het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn ho opgericht. ECIO is initiator en facilitator van dit netwerk.

Doel Landelijk Netwerk

  • uitwisselen ervaringen en aanpak;
  • kennis delen (brengen en halen);
  • good practices in kaart brengen en overdraagbaar maken;
  • signaleren van knelpunten;
  • jaarlijks viermaal bijeenkomen.

Voor wie?

  • Vertegenwoordigers van initiatieven rondom ‘studentenwelzijn’ binnen instellingen voor hoger onderwijs.
  • Professionals van instellingen voor hoger onderwijs die zich willen gaan richten op studentenwelzijn.

De agenda van de bijeenkomsten van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn wordt voorbereid door een coördinatiegroep en gevoed vanuit diverse thematische Werkgroepen. De rol en taak van de thematische werkgroepen is: het leveren van input (producten en inzichten) aan landelijk netwerk en via een digitaal platform. Wil je ook deelnemen aan het landelijk netwerk. Neem dan contact met ons op.

Verslagen bijeenkomsten

 

Neem voor meer informatie contact op

Joyce van der wegen | ECIO

Joyce van der Wegen

Gerelateerde items

Universal Design for Learning | Hoe diversiteit van studenten de onderwijsnorm bepaalt

Dialoogsessie | input voor strategische speerpunten 2040 reuma in werk en onderwijs

Handreiking studentenwelzijn in Corona-tijd