Persoonlijk contact is een echte ‘eyeopener’

Foto edith geurts v kessel

UDL als learning community

Studeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Niet alleen ‘banden plakken’ maar vooral ‘punaises wegnemen’!

Foto harriet rempe

Coronaproof onderwijs | duurzaam studeren met een ondersteuningsvraag

Studieproces in kaart met student journey | Hogeschool Utrecht

Studeren met een autismespectrumstoornis (ASS)

Beleidsscan helpt Graafschap met volgende stap naar inclusief onderwijs

Buddyprogramma met individuele begeleiding van studenten met een functiebeperking

Richard horenberg1

Studeren en mantelzorgtaken: dilemma bij het maken van keuzes

Professionaliseringsworkshop voor betere begeleiding van studenten met een beperking

Jelle meuwissen1

Studerende mantelzorger over de impact van zorgtaken tijdens de coronacrisis

Student mz

Studeren met autisme en ADD heeft meer impact dan je denkt

Ervaringsverhaal petra over autisme en add

Spastisch en onderwijs | ervaringen en belemmeringen van Job

Spastisch en onderwijs

Het verschil tussen zomermaanden en schoolleven

Werk productiever door minder energie goed te benutten

Studie-ervaringen sleutelmomenten

Partime stage lopen met een functiebeperking

Studenten

Reïntegratie: hoe pak je na een revalidatietraject het studentenleven weer op?

Flexibel én inclusief onderwijs – kansen voor onderwijsinstellingen

Stilstaan om verder te komen: hoe om te gaan met plotselinge onverwachte studievertraging

Solliciteren met ASS

Studievertraging: zo erg is het helemaal niet

Studeren met een belemmering

Aanscherpen gedachten binnen Hanzehogeschool door uitvoer beleidsscan