De gezamenlijke ambitie studentenwelzijn

Minister van Engelshoven (OCW) stelde in 2018 een landelijke werkgroep Studentenwelzijn in. Deze werkgroep, bestaande uit de OCW, VSNU, Vereniging Hogescholen, Universiteit voor Humanistiek, LSVb, ISO en ECIO, stelde een Gezamenlijke ambitie studentenwelzijn op. Binnen de landelijke werkgroep wordt aangestuurd op de implementatie van deze gezamenlijke ambitie binnen het hoger onderwijs. De werkgroep komt zes keer per jaar bijeen.

Neem voor meer informatie contact op