Bemiddelingsbureaus

At.groep 
at.groep is een kwaliteitsbureau dat mensen met een beperking begeleidt bij het zoeken naar en behouden van een passende werkplek. Daar valt alles onder: van beroepenoriëntatie en het maken van een CV tot acquisitie, nazorg en jobcoaching.

AutiTalent
Autitalent is  een detacheringsbureau voor mensen met autisme. Dat betekent dat je in dienst komt van AutiTalent en wordt ingezet op een project bij een van hun opdrachtgevers.

Bijzondere Banen 
Bijzondere Banen adviseert de werkgever over het vinden en aannemen van kandidaten met een beperking. Werkzoekenden kunnen zich er ook inschrijven.

Blik op werk 
Blik op werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut dat zich inzet voor de kwaliteit van dienstverlening op het gebied van duurzame arbeidsdeelname.

Ctalents 
Ctalents is een maatschappelijk verantwoorde organisatie die mensen met een arbeidsbeperking steunt en coacht op hun ontdekkingstocht naar talent. Ctalents heeft de doelstelling om zoveel mogelijke doven en slechthorenden, maar ook blinden en slechtzienden, te begeleiden naar een echte werkplek.
Er is ook een community voor blinde, slechtziende, dove en slechthorende mensen: We Are Ctalents. 
http://stichting-ctalents.nl/videoportretten/

DelfTalent
DelfTalent verzorgt werving- en selectietrajecten en ondersteunt werkgevers die mensen met een beperking in dienst willen nemen op MBO, HBO en universitair niveau.

De Normaalste Zaak
De Normaalste Zaak is een netwerk van MKB-ondernemers en grote werkgevers die het ‘de normaalste zaak’ vinden dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

De Realisten
De Realisten is een initiatief van CNV Jongeren en de Start Foundation en bestaat uit een diverse groep jonge mensen met ieder zijn eigen talenten en beperkingen, die aan de slag gaat met het vinden van kansen op de arbeidsmarkt.

Emma at Work
Emma at Work is een non-profit arbeidsbemiddelaar voor jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking en bemiddelt deze jongeren naar een vakantiebaan, bijbaan of vaste werkplek.

Laboray.nl
Op Laboray.nl – een online vacaturesite – kan gericht gezocht worden naar vacatures voor mensen met een Wajong-uitkering.

Onbegrensd Talent 
Onbegrensd Talent adviseert en ondersteunt werkgevers bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onbegrensd Talent focust zich op de vraag vanuit bedrijven en begeleidt zowel kandidaten als werkgevers intensief te tijdens het werk.

Onbeperkt aan de slag
Voor werkgevers is het lastig om geschikte werknemers met een arbeidsbeperking te vinden. Onbeperkt aan de Slag creëert voor werkgevers en werkzoekenden in hun arbeidsmarktregio een virtuele omgeving waarop ze elkaar kunnen vinden. Daarnaast wordt in diverse regio’s regelmatig een ‘meet&greet’ georganiseerd om elkaar echt te ontmoeten.

Onbeperkt Succes
Onbeperkt Succes wil via een actieve, servicegerichte en persoonlijke aanpak  hoogopgeleide en extra gemotiveerde arbeidskrachten en werkgevers bij elkaar brengen.

REA College
Het REA College Nederland biedt ondersteuning in het beroepsonderwijs en individuele begeleiding op het ROC bij het zoeken en volgen van een passende opleiding en het vinden van een baan.

Refrisk
Refrisk begeleidt mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking naar, op en rondom een werkplek.

Studeren en Werken Op Maat
Stichting Studeren & Werken Op Maat helpt Young Professionals met een arbeidsbeperking aan een duurzame baan (of stage of traineeship) op de reguliere arbeidsmarkt.

USG Restart
USG Restart begeleidt mensen om mensen (weer) volwaardig aan het arbeidsproces te laten deelnemen door middel van onder andere outplacement en jobcoaching.

Wij zijn de oplossing 
Wij zijn de oplossing is een initiatief van werkgevers om de kans op werk voor mensen met een beperking te vergroten.