Naar inclusief onderwijs

Studentendecanen, studentenpsychologen, docenten en studiebegeleiders hebben het drukker dan ooit. Er is een ontwikkeling gaande van pleisters plakken en brandjes blussen naar preventie en inclusie. Dat vraagt veel van medewerkers en de inrichting van onderwijs, gebouwen en voorzieningen. Het kan een kwestie van een lange adem zijn, maar je staat er niet alleen voor.

Met welke vragen hebben we te maken?

Jongeren hebben recht op consistent beleid dat hen verder helpt en belemmeringen wegneemt. Om dat te realiseren, is er behoefte aan voorvechters.

Studeren met een functiebeperking en studentenwelzijn staan op de beleidsagenda’s binnen onderwijsinstellingen, bij studentenbonden en in Den Haag. Dat is een start, maar de vraag is hoe je het beleid verder ontwikkelt, implementeert en borgt. Centrale vragen hierbij zijn:

  • Wat is de visie van onze onderwijsinstelling op studeren met een functiebeperking en studentenwelzijn?
  • Waar staat onze onderwijsinstelling en waar willen we naartoe?
  • Hoe ontwikkelen en implementeren we dit beleid?
  • Hoe zorgen we voor draagvlak en commitment binnen alle lagen?
  • Wat vraagt inclusief onderwijs van onze organisatie?

Visie- en beleidsontwikkeling: maak gebruik van de beleidsscan

Zijn dit herkenbare vragen voor je? ECIO helpt onderwijsinstellingen graag bij visie- en beleidsontwikkeling. Hierbij is het benoemen van eigenaarschap een belangrijk startpunt: wie is binnen je onderwijsinstelling verantwoordelijk voor beleids(door)ontwikkeling op het gebied van inclusief onderwijs? Voor het in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie kun je gebruikmaken van de zogenaamde beleidsscan die we hebben ontwikkeld.

Flexibel en gepersonaliseerd onderwijs: maak gebruik van de FlexScan

De roep om meer vernieuwing in het (hoger) onderwijs neemt toe. In de zin van meer flexibiliteit, gepersonaliseerd onderwijs, beter inspelen op behoeften en kenmerken van lerenden én het bedrijfsleven. Om het hbo hierbij te ondersteunen heeft CINOP, in samenwerking met enkele hogescholen, de FlexScan ontwikkeld.

Daadwerkelijke verandering

Als bekend is waar je onderwijsinstelling staat, waar je naartoe wil en wie de thema’s inclusief onderwijs en studentenwelzijn aanjaagt, kan de verdere route worden bepaald. ECIO adviseert en ondersteunt onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen en implementeren van beleid. De daadwerkelijke verandering is waar het uiteindelijk om draait. Je kunt bij ons terecht voor ondersteuning in diverse varianten, zoals het gebruik van een strippenkaart of inhuur op ad interim basis waarin wij ontwikkelen en implementeren van beleid samen regelen.

Heel leuk om eens op deze wijze met elkaar te bespreken hoe wij het beleid met betrekking tot studeren met een functiebeperking ervaren en hiermee impliciet verbetersuggesties te kunnen geven.

Student

Wil je beleid ontwikkelen? Neem contact op voor meer informatie