Symposium duurzame arbeidsparticipatie

Bijeenkomst over het dichten van de gap tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor studenten met een functiebeperking en ondersteuningsvraag

03 november 2020

Cursus- en vergadercentrum Domstad/online

Trends, bewustwording, probleemeigenaarschap

Hoger opgeleide jongeren met een arbeidsbeperking hebben minder kansen op duurzame arbeidsparticipatie. Ruim 120.000 Nederlandse jongeren, tussen de 15 en 25 jaar, hebben een arbeidsbeperking vanwege langdurige ziekte, een aandoening of handicap. In andere Europese landen ligt de arbeidsparticipatie van deze jongeren hoger. Hoe kan dat? Trends, bewustwording, Nederlandse ‘systeemfouten’ en (gedeeld) probleemeigenaarschap staan tijdens het symposium centraal. Het symposium wordt georganiseerd door ECIO, onderdeel van CINOP samen met Hogeschool Utrecht ter gelegenheid van het afscheid van Marian de Groot (ECIO).

Doel van het symposium

Met de deelnemers gaan we op zoek naar mogelijkheden voor een verbeterde aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor hoger opgeleide jongeren met een beperking c.q. arbeidsuitdaging. Ook is er voldoende ruimte voor uitwisseling van kennis en ervaringen, het delen van good practices en netwerken.

Voor wie?

Het symposium is voor iedereen die affiniteit heeft met inclusief hoger onderwijs en een inclusieve arbeidsmarkt, zoals professionals die werkzaam zijn bij kennisintensieve organisaties en hoger onderwijsinstellingen; vertegenwoordigers van regionale en nationale overheden en koepelorganisaties.

Programma

Met een afwisselend interactief programma brengt een aantal sprekers diverse topics voor het voetlicht. Trends worden geanalyseerd en herkenbare problemen worden besproken. Het panel van vertegenwoordigers van werkgevers, onderwijsinstellingen, ervaringsdeskundigen en de politiek gaat met de deelnemers over de verschillende topics in discussie. Het programma eindigt met een netwerkborrel waarbij we afscheid nemen van Marian de Groot, voorheen programmadirecteur ECIO.

Agenda

 • 13.00 uur | Inloop
 • 13.30 uur | Start Symposium – Welkom door CINOP en Hogeschool Utrecht
 • Spreker | Anke van Rossum MSc | consultant strategisch HRM en inclusie: Onderwijs-Arbeidsmarkt- Mind the gap
  Welke trends zien we op de arbeidsmarkt? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor werkgevers, en voor jongeren die de arbeidsmarkt betreden? Deze vragen staan centraal in de presentatie van Anke van Rossum. Zij gaat daarbij in op de meerwaarde van inclusief ondernemen en manieren waarop onderwijs en werkgevers meer kansen kunnen bieden aan jongeren die nu een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren.
 • INTERACTIE ZAAL
 • Spreker: krimpende markt, arbeidspotentieel nodig, businesscase
 • INTERACTIE ZAAL
 • Paneldiscussie en verdieping
 • Wrap-up
 • 16.00 uur | Afscheid Marian de Groot en netwerkborrel

Praktische informatie

 • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
 • Meld je aan via onderstaande link.

Landelijke bijeenkomst onderwijs-arbeidsmarkt

In de ochtend wordt (onder voorbehoud) een nog nader vast te stellen programma rondom het thema onderwijs-arbeidsmarkt gepland. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Neem contact op voor meer informatie