Geannuleerd | Studiedag Samen op verkenning: kennis en handvatten t.b.v. studentenwelzijn

01 december 2020 09:30 - 01 december 2020 16:30

Stationsplein 14, 5211 AP ’s-Hertogenbosch (CINOP-pand)

Deze bijeenkomst is geannuleerd. In het nieuwe jaar volgen nieuwe studiedagen. Houd hiervoor onze website en nieuwsbrief in de gaten.

Naast studenten met een functiebeperking, is er een aanzienlijke groep studenten die om zeer uiteenlopende redenen ondersteuning nodig heeft omdat zij in de voortgang van hun studie dreigt te worden belemmerd. Mantelzorgers, studenten met psychische klachten, jonge ouders, transgenders, studenten die te maken krijgen met verlies en rouw, om enkele voorbeelden te noemen. Het is niet altijd duidelijk voor docenten en begeleiders dat de student een vraag heeft. Voor de student geldt dat hij soms onvoldoende op de hoogte is van wat de onderwijsinstelling voor hem kan betekenen als het bijvoorbeeld gaat om begeleiding en voorzieningen. Welke soorten problematiek leven er onder studenten, hoe herken je ze, wat kun jij ermee als je iets vermoedt?

Inhoud en werkwijze

Tijdens deze studiedag gaan deelnemers aan de slag met de basis: waar hebben studenten met een ondersteuningsvraag recht op, wat zijn hun belangrijkste belemmeringen en hoe kan onderwijs (met zo min mogelijk extra tijd en geld) zó worden ingericht dat ze minder vaak vastlopen?

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • onderzoek en cijfers over studentenwelzijn;
  • beeldvorming;
  • preventie;
  • signaleren en doorverwijzen;
  • mogelijke oplossingen en handvatten.

Deze studiedag bestaat uit een combinatie van theorie, praktische voorbeelden en zelf aan de slag gaan met eigen casuïstiek.

Resultaat

Deelnemers vergroten hun kennis over de range aan problematieken die vallen onder de noemer studentenwelzijn en de mogelijke belemmeringen die studenten ervaren. Hierdoor zijn zij sneller in staat te signaleren dat een student belemmeringen ervaart in zijn of haar studie. Ook zijn de deelnemers na het volgen van de studiedag beter toegerust om studenten te ondersteunen en/of gericht door te verwijzen.

Doelgroep

Docenten, startende studieloopbaanbegeleiders en andere professionals die zich bezighouden met de begeleiding van studenten en graag basiskennis op willen doen over studeren met met een ondersteuningsbehoefte/studentenwelzijn.

Tijd en locatie

De studiedag staat gepland op 1 december 2020 van 09:30 tot 16:30 uur en vindt plaats in ons kantoor in ’s-Hertogenbosch: Stationsplein 14, 5211 AP (CINOP-pand).

Begeleider

De studiedag wordt verzorgd door Joyce van der Wegen, consultant bij ECIO/CINOP.

Kosten

De kosten voor deze studiedag bedragen € 325,- per persoon.

Neem contact op voor meer informatie

Joyce van der wegen | ECIO

Joyce van der Wegen

Gerelateerde items

Leenstelselgeld wordt geïnvesteerd in studiebegeleiding en studentenwelzijn

Landelijk Inspiratie-event Studentenwelzijn – mis het niet!