Online themasessie Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Regiobijeenkomst

05 november 2020 10:00 - 05 november 2020 11:30

Digitaal

Uit onder andere de Nationale Studentenenquête komt naar voren dat studenten nog niet altijd tevreden zijn over de kennis van medewerkers over studeren met een functiebeperking/ ondersteuningsvraag. Ook professionals zelf geven aan zich verder te moeten en willen professionaliseren op dit onderwerp. In november staan de online themasessies van ECIO dan ook in het teken van professionalisering van onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs aangaande studeren met een ondersteuningsvraag.

Inhoud van het programma

De online sessie is gericht op inspiratie en activatie. Er wordt ingegaan op het structureel inbedden van professionalisering in onderwijsbeleid. Met de gedeelde good practices en tools kun je er direct zelf mee aan de slag.

Binnenkort volgt meer informatie over het programma.

Tijdens de online sessie is er aandacht voor verschillende niveaus:

  • het thema in de lerarenopleidingen;
  • professionalisering van onderwijsprofessionals die het thema al in portefeuille hebben;
  • professionalisering van onder andere docenten die nog niet bewust met het thema bezig zijn.

Deelname

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De online sessie wordt ook georganiseerd op 10 november 2020.

Neem contact op voor meer informatie