Landelijke bijeenkomst onderwijs-arbeidsmarkt “Van de sprong een brug maken-3″

Bijeenkomst over het dichten van de gap tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor studenten met een functiebeperking en ondersteuningsvraag

22 september 2020

Cursus- en vergadercentrum Domstad/online

Een inclusieve verbinding tussen hoger onderwijs en kennisintensieve werkgevers

Dit is de derde bijeenkomst over samenwerken aan een meer inclusieve arbeidsmarkt. De eerste bijeenkomst vond plaats in het najaar van 2019 bij Berenschot in Utrecht. Ruim 50 deelnemers vanuit zowel het bedrijfsleven als vanuit het onderwijs namen hieraan deel. Deze deelnemers namen vanuit hun functie als P&O-ers en inclusie aanjagers vanuit Careercentra, diversity officers, studentzaken alumnibeleid van universiteiten en hogescholen hieraan deel.  De tweede bijeenkomst vond op 23 april 2020, vanwege het coronavirus, in digitale vorm plaats.

Tijdens de eerdere bijeenkomst is afgesproken dat:

  • ECIO samen met Ingrid Beukman (Berenschot) en Martin van de Beek (Kwartiermaker inclusie & banenafspraak De Nederlandsche Bank | Inclusieversneller het initiatief zou nemen voor een vervolg op landelijk niveau;
  • de aanwezige deelnemers zelf het initiatief nemen voor verdere regionale initiatieven. Daar hebben we al mooie geluiden over vernomen!

In deze derde bijeenkomst verzorgt de Radboud universiteit een presentatie over het belang van samenwerking tussen gemeente, werkgeversservicepunt studenten en begeleiding in het licht van de participatiewet. Ook gaan we met elkaar actief aan de slag.

Doel

Het delen van regionale good practices, die bijdragen aan een meer inclusieve arbeidsmarkt, staat tijdens deze bijeenkomst centraal.

Doelgroep

Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor hoger onderwijsinstellingen. Bedrijven zijn ook van harte welkom.

Praktische informatie

  • Locatie Cursus- en vergadercentrum Domstad
  • Na de bijeenkomst wordt u een broodje aangeboden.
  • Deelname aan de bijeenkomst is gratis.