Landelijk netwerk Studentenwelzijn

09 januari 2020

Congres- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Op 9 januari 2020 wordt er opnieuw een bijeenkomst in het kader van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn georganiseerd. Binnen dit netwerk slaan alle universiteiten en hogescholen de handen ineen om kennis en ervaring uit te wisselen. Op 20 juni 2019 vond de derde bijeenkomst plaats waar het plan van aanpak werd gepresenteerd. Inmiddels zijn we gestart met het geven van invulling aan dit plan van aanpak. Zo is er een stuurgroep met daarin vertegenwoordiging van universiteiten en hogescholen aangesteld en is deze stuurgroep eind oktober voor het eerst samengekomen. Op 9 januari zal deze stuurgroep zichzelf laten zien en presenteren. Het definitieve programma voor de netwerkbijeenkomst van 9 januari volgt nog, maar aanmelden is al mogelijk!

Neem voor meer informatie contact op

Joyce van der wegen | ECIO

Joyce van der Wegen

Gerelateerde items

Studentenwelzijn meer als rode draad door het curriculum

Project Dwarsverbinden in de Regio

Transgender_ en intersekse personen nu wettelijk beschermd tegen discriminatie