Inspiratiedag studentenwelzijn voor studeren in het hoger onderwijs

26 oktober 2020

Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Studentenwelzijn is essentieel om goed te kunnen functioneren en te leren. Zelfvertrouwen, gevoel van betekenis hebben, omgaan met emoties en het ervaren van ondersteuning uit de omgeving zijn belangrijke aspecten voor het voorkomen van vertraging en schooluitval. Impactvolle initiatieven en kennisdeling staan op deze landelijke inspiratiedag, voor studenten en medewerkers uit het hoger onderwijs, centraal.

Aanleiding

De wijze waarop hogescholen en universiteiten invulling geven aan de studentenwelzijn verschilt. Voor het verder terugdringen van uitval en studievertraging van studenten met een ondersteuningsvraag, organiseren we de landelijke inspiratiedag.

Doel

Studenten, medewerkers en bestuurders zijn zeer actief en nauw betrokken bij het bevorderen van welzijn en welbevinden van studenten. Op deze dag willen we samen met hen onze ambities waarmaken. Dit doen we door het delen van goede praktijkvoorbeelden en ervaringen en kennisdelingssessies. De inspiratiedag is een initiatief van de landelijke werkgroep Studentenwelzijn hoger onderwijs, bestaande uit Ministerie van OCW, VSNU, UvH, VH, LSVb, ISO en ECIO.

Samenwerken en inspiratie

Maak kennis met verschillende initiatieven van hogescholen en universiteiten die bijdragen aan inclusief onderwijs waar studenten zich thuisvoelen; voorbeelden die goed aansluiten bij de gezamenlijke ambitie Studentenwelzijn. Deze ambitie richt zich op studenten die extra ondersteuning nodig hebben.

Break-out sessies

Tijdens verschillende sessies gaan we in op relevante thema’s, zoals:

  • het aanbod van voorzieningen en volledige laagdrempelige informatie;
  • het creëren van een inclusief studieklimaat voor een ‘sense of belonging’;
  • verschillende methodieken voor het vergroten van kennis en vaardigheden van medewerkers en studenten over studentenwelzijn;
  • het organiseren van een effectief studentsupport;
  • de instroom in het hoger onderwijs en de overgang van onderwijs naar stage en werk.

Doelgroep

De inspiratiedag is voor studenten en professionals in het hoger onderwijs (zoals bestuurders, mentoren, decanen, beleidsmakers).

Registratie

Deelname aan de inspiratiedag is gratis. Meld je aan via onderstaande link. Na registratie ontvang je in augustus het volledige programma.

 

Logo ocw

Logo Vereniging HogescholenLogo iso

Logo vsnuLogo uvhLogo lsvbLogo ecio

Neem contact op voor meer informatie