Open Huis ECIO, 2 december 2019

Studiemiddag Studeren met dyslexie en dyscalculie

Landelijk netwerk Studentenwelzijn

Studiedag Beleidsmatig denken over studeren met een functiebeperking

Netwerk toegankelijk toetsen en examineren | ho en mbo

Verdiepende studiedag Begeleiden van studenten met psychische klachten

Studiemiddag Naar toegankelijk en inclusief onderwijs, tips voor docenten

Studiedag Samen op verkenning: kennis en handvatten t.b.v. studentenwelzijn

Studiemiddag De begeleiding van effectieve participatie t.b.v. van studenten met een ondersteuningsvraag