Online cursus Toegankelijk onderwijs geven aan studenten+! DOORLOPEND

Bijeenkomst Landelijk Netwerk Studentenwelzijn hoger onderwijs

Congres Suïcidepreventie: ‘van goedbedoelend naar professioneel’

Studiemiddag Naar toegankelijk en inclusief onderwijs, tips voor docenten

Landelijke bijeenkomst onderwijs-arbeidsmarkt “Van de sprong een brug maken-3”

Bijeenkomst Expertiselab jonge mantelzorgers

Studiedag Beleidsmatig denken over studeren met een ondersteuningsvraag

Webinar Omgaan met psychische kwetsbaarheid studenten – lessons learned: project Koplopers

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | ho en mbo

Inspiratiedag studentenwelzijn (18 mei) – verplaatst onder voorbehoud: 26 oktober

Symposium duurzame arbeidsparticipatie

Regiobijeenkomst Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Regiobijeenkomst Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Studiedag Samen op verkenning: kennis en handvatten t.b.v. studentenwelzijn