Online cursus Toegankelijk onderwijs geven aan studenten+! DOORLOPEND

Webinar | Anders toetsen en examineren: toegankelijk & flexibel

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | HO en MBO

Inspiratiedag studentenwelzijn

Studiedag Samen op verkenning: kennis en handvatten t.b.v. studentenwelzijn

Studiemiddag De begeleiding van effectieve participatie t.b.v. van studenten met een ondersteuningsvraag

Studiemiddag Naar toegankelijk en inclusief onderwijs, tips voor docenten

Studiedag Beleidsmatig denken over studeren met een ondersteuningsvraag

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | HO en MBO

Landelijke bijeenkomst onderwijs-arbeidsmarkt

Symposium duurzame arbeidsparticipatie

Regiobijeenkomst Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Regiobijeenkomst Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Regiobijeenkomst Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag