Online cursus Toegankelijk onderwijs geven aan studenten+! DOORLOPEND

Voorlichtingsbijeenkomst financiële ondersteuning voor studenten met een ondersteuningsvraag

Netwerk toegankelijk toetsen en examineren | ho en mbo

Verdiepende studiedag Begeleiden van studenten met psychische klachten

Studiedag Beleidsmatig denken over studeren met een functiebeperking

Studiemiddag Naar toegankelijk en inclusief onderwijs, tips voor docenten

Studiedag Samen op verkenning: kennis en handvatten t.b.v. studentenwelzijn

Studiemiddag De begeleiding van effectieve participatie t.b.v. van studenten met een ondersteuningsvraag