Online cursus Toegankelijk onderwijs geven aan studenten+! DOORLOPEND

Webinar Omgaan met psychische kwetsbaarheid studenten – lessons learned: project Koplopers

vrouw achter laptop tijdens online meeting

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren | ho en mbo

Netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren

Inspiratiedag studentenwelzijn

Symposium duurzame arbeidsparticipatie

Bijeenkomst over het dichten van de gap tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor studenten met een functiebeperking en ondersteuningsvraag

Kick-offbijeenkomst landelijk netwerk Digitale toegankelijkheid mbo/ho

Online meeting

Online themasessie Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Regiobijeenkomst

Online themasessie Professionalisering studeren met een ondersteuningsvraag

Regiobijeenkomst

Studiedag Samen op verkenning: kennis en handvatten t.b.v. studentenwelzijn